พฤษภกาสร

จาก วิกิซอร์ซ
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

๏ ๏ กฤษณาสอนน้อง ๏ ๏

ของ - สมเด็จกรมพระยาปรมานุชิตชิโนรส


๏ พฤษภกาสร............................อีกกุญชรอันปลดปลง

โททนต์เสน่งคง.........................สำคัญหมายในกายมี

๏ นรชาติวางวาย........................มลายสิ้นทั้งอินทรีย์

สถิตทั่วแต่ชั่วดี...........................ประดับไว้ในโลกา

๏ความดีก็ปรากฏ............................กิติยศฤาชา

ความชั่วก็นินทา.........................ทุรยศยินขจร