พฤษภกาสร

จาก วิกิซอร์ซ
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

๏ พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง

 โททนต์เสน่งคง       สำคัญหมายในกายมี

๏ นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์

 สถิตทั่วแต่ชั่วดี       ประดับไว้ในโลกา

๏ความดีก็ปรากฏ กิติยศฤาชา

 ความชั่วก็นินทา       ทุรยศยินขจร
                    
                   สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
                       จาก กฤษณาสอนน้องคำฉันท์�