กฎหมายลักษณอาญา/ภาค 2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สารบัญ
ภาค 2 ว่าด้วยลักษณความผิด (มาตรา 97–340)
ส่วนที่
 1. ว่าด้วยความผิดประทุษฐร้ายต่อพระเจ้าอยู่หัวแลพระราชอาณาจักร์ (มาตรา 97–115)
หมวดที่
 1. ความผิดประทุษฐร้ายต่อพระบรมราชตระกูล (มาตรา 97–100)
 2. ความผิดฐานขบถภายในพระราชอาณาจักร์ (มาตรา 101–104)
 3. ความผิดฐานขบถภายนอกพระราชอาณาจักร์ (มาตรา 105–111)
 4. ความผิดต่อทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศ (มาตรา 112–115)
 1. ความผิดต่อเจ้าพนักงาน (มาตรา 116–128)
 2. ความผิดฐานใช้อำนาจแลตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต (มาตรา 129–146)
 1. ความผิดฐานกระทำให้เสื่อมเสียอำนาจศาล (มาตรา 147–154)
 2. ความผิดฐานฟ้องเท็จแลเบิกความเท็จ (มาตรา 155–162)
 3. ความผิดฐานหลบหนีจากที่คุมขัง (มาตรา 163–171)
 1. ความผิดฐานใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิด (มาตรา 174–176)
 2. ความผิดฐานสมคบกันเปนอั้งยี่แลเปนส้องโจรผู้ร้าย (มาตรา 177–182)
 3. ความผิดฐานก่อการจลาจล (มาตรา 183–184)
 4. ความผิดฐานกระทำให้เกิดภยันตรายให้เกิดแก่สาธารณชน ฐานกระทำให้สาธารณชนปราศจากความสดวกในการไปมาแลการส่งข่าวแลของถึงกัน แลฐานกระทำให้สาธารรชนปราศจากความศุขสบาย (มาตรา 185–201)
 5. ความผิดฐานปลอมแปลงเงินตรา (มาตรา 202–210)
 6. ความผิดฐานปลอมดวงตรา ปลอมบัตรตรา แลปลอมตั๋ว (มาตรา 211–221)
 7. ความผิดฐานปลอมหนังสือ (มาตรา 222–231)
 8. ความผิดฐานกระทำทุจริตในทางค้าขาย (มาตรา 232–239)
 1. ความผิดฐานกระทำอนาจารอันเกี่ยวแก่สาธารณชน (มาตรา 240–242)
 2. ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา (มาตรา 243–248)
 1. ความผิดฐานประทุษฐร้ายแก่ชีวิตร์ (มาตรา 249–253)
 2. ความผิดฐานประทุษฐร้ายแก่ร่างกาย (มาตรา 254–259)
 3. ความผิดฐานรีดลูก (มาตรา 260–264)
 4. ความผิดฐานละทิ้งเด็กแลละทิ้งคนเจ็บคนชรา (มาตรา 265–267)
 1. ความผิดฐานกระทำให้เสื่อมเสียอิศรภาพ (มาตรา 268–278)
 2. ความผิดฐานเปิดเผยความลับสำหรับตัวของผู้อื่น (มาตรา 279–281)
 3. ความผิดฐานหมิ่นประมาท (มาตรา 282–287)
 1. ความผิดฐานลักทรัพย์ (มาตรา 288–296)
 2. ความผิดฐานวิ่งราว ฐานชิงทรัพย์ ฐานปล้นทรัพย์ แลฐานสลัด (มาตรา 297–302)
 3. ความผิดฐานกันโชก (มาตรา 303)
 4. ความผิดฐานฉ้อโกง (มาตรา 304–313)
 5. ความผิดฐานยักยอกทรัพย์อันต้องอาญา (มาตรา 314–320)
 6. ความผิดฐานรับของโจร (มาตรา 321–323)
 7. ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ (มาตรา 324–326)
 8. ความผิดฐานบุกรุก (มาตรา 327–331)

หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/24หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/25หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/26หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/27หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/28หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/29หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/30หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/31หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/32หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/33หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/34หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/35หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/36หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/37หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/38หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/39หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/40หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/41หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/42หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/43หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/44หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/45หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/46หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/47หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/48หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/49หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/50หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/51หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/52หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/53หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/54หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/55หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/56หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/57หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/58หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/59หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/60หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/61หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/62หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/63หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/64หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/65หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/66หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/67หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/68หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/69หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/70หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/71หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/72หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/73หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/74หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/75หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/76หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/77หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/78หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/79หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/80
 • มาตรา ๓๓๘
 • ความผิดลหุโทษ
 • ในฐานประทุษฐร้ายแก่ร่างกาย

(๑) ผู้ใดบังอาจขว้างปาผู้อื่นด้วยของโสโครก หรือด้วยก้อนหินก้อนอิฐ หรือด้วยของแขงกระด้างอย่างใดใด แต่มิได้ต้องตัวบุคคลผู้ใด ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษชั้น ๒

(๒) ผู้ใดทำการโดยฐานประมาท แลมันกระทำให้เกิดบาดเจ็บแก่ร่างกายของบุคคลผู้ใดไซ้ ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษชั้น ๓

(๓) ผู้ใดบังอาจทุบตีหรือใช้กำลังกระทำอย่างใดใดแก่ผู้อื่น แต่ไม่ถึงแก่บาดเจ็บ ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษชั้น ๔

 • มาตรา ๓๓๙
 • ความผิดลหุโทษ
 • ในฐานกระทำให้เสื่อมเสีย
 • อิศรภาพแลชื่อเสียง

(๑) ผู้ใดขู่เข็ญว่า จะทำให้เสียหายแก่เขาโดยการร้ายแรงแลไม่เปนธรรม ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษชั้น ๓

(๒) ผู้ใด ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษชั้น

(๓) ผู้ใด ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษชั้น

 • มาตรา ๓๔๐
 • ความผิดลหุโทษ
 • ในฐานประทุษฐร้ายแก่ทรัพย์

(๑) ผู้ใด ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษชั้น

(๒) ผู้ใด ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษชั้น

(๓) ผู้ใด ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษชั้น