คัมภีร์นิรุตติทีปนี แปล

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
              [[คัมภีร์นิรุตติทีปนี แปล/คำนำคัมภีร์|
แม่แบบ:เว้นวรรค-2คำนำคัมภีร์
]]   ๑ คันถารัมภกถา   ๒ สนธิกัณฑ์ สัญญาราสิ ครุสัญญา   ๓ สัญญาราสิ พยัญชนวุตติราสิ   ๔ สัญญาราสิ ลหุสัญญาราสิ   ๕ สัญญาราสิ สังเกตราสิ จบ สัญญาราสิ   ๖ สนธิกัณฑ์ โลปราสิ   ๗ สนธิกณฺฑ ทีฆรสฺสราสิ   ๘/๑ สนธิกัณฑ์ วุทธิราสิ   ๘/๒ สนธิกัณฑ์ สนธิวิธาน อาเทส-สราเทสราสิ   ๙ สนธิกัณฑ์ สนธิวิธาน พยัญชนาเทสราสิ   ๑๐ สนธิกัณฑ์ สนธิวิธาน มิสสกาเทสราสิ   ๑๑ สนธิกัณฑ์ สนธิวิธาน พินทาเทสราสิ   ๑๒ สนธิกัณฑ์ สนธิวิธาน อาคมราสิ   ๑๓ สนธิกัณฑ์ สนธิวิธาน ทวิภาวราสิ วิปัลลาสสนธิ จนสนธิกัณฑ์   ๑๔ นามกัณฑ์ วิภัตติราสิ   ๑๕ นามกัณฑ์ อิตถีปัจจยราสิ   ร อาคม (แยก)   ว อาคม (แยก)   ส และ ห อาคม (แยก)   นิคคหิตอาคม (แยก)
ขึ้น