คัมภีร์โหราศาสตร์ไทยมาตรฐานฉบับสมบูรณ์/อุบลโชคหรือปทุมโชค

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


หลักพยากรณ์ที่ ๓๐ อุบลโชคปทุมโชค

ตำราอุบลโชคหรือปทุมโชคนี้ บางที่เรียกว่าบุปผาโชคก็มีเป็นตำราที่ขับอายุเข้า
จักรอย่างหนึ่ง ยังไม่ได้ใช้กันแพร่หลายนักจึงมีผู้ใช้พยากรณ์เป็นส่วนน้อย แต่เห็นว่าเป็น
ตำราเก่ามากควรจะรักษาไว้ให้ดี จึงนำมาเรียบเรียงไว้
ตำรานี้กล่าวเปรียบด้วยดอกไม้มีดอกบัวเป็นต้น จึงเรียก
ว่าอุบลโชค ถ้าหมายถึงดอกไม้ทั่วไปก็เรียกว่าบุปผาโชค
กำหนดการเกิดของตอกบัวใต้น้ำที่ราศีตุล จึงเรียกราศี
ตุลว่าราศีเพ็จ เพ็จแปลว่าเล็ก คือว่าดอกไม้นั้นแรกเกิด
ยังเล็กอยู่ แล้วไปโผล่ขึ้นพ้นน้ำที่ราศีเมษ เรียกว่าราศี

เกณฑ์โชค

ตูม และคลี่กลีบที่ราศีพฤษภกับมีน บานที่ราศีเมถุนกับ
กุมภ์ และบานต่อมาในราศีกรกฎกับมังกร แล้ววายคือเหี่ยวลงที่ราศีสิงห์กับธนู ลันหรือลั่น
คือกลีบ หักลันหลุดร่วงไปที่ราศีกันย์ และพฤศจิก ดั่งนั้นจึงมีคำพยากรณ์ราศีเพ็จ ตูม
บาน เป็นราศีที่ดีทั้งนั้น วายและลันเป็นส่วนที่ชั่ว วิธีคำนวณให้รู้ว่าโชคอายุตกเขตดีและ
ชั่วนั้น ดั่งนี้.

៙ สิทธิการิย ถ้าจะทำอุบลโชค ท่านให้ตั้งมหาศักราชกำเนิดลงเอาอายุโหรา
บวก แล้วนับแต่พฤหัสบดีโคจรไปถึงพฤหัสบดีกำเนิดได้กี่ราศี เอาจำนวนราศีที่นับได้นั้น
มาคูณ แล้วเอา ๑๒ หาร ลัพธ์ยกเสีย มีเศษเท่าใด ให้นับแต่ลัคน์ไปเท่าเศษ ตกราศี
ใดให้พยากรณ์ ดั่งต่อไปนี้ :-

៙ ถ้าตกราศีตูม จะต้องจากที่อยู่ แล้วจะได้ลาภ
៙ ถ้าตกราศีคลี่ จะได้สมบัติในปีนั้น
៙ ถ้าตกราศีบาน จะได้สมบัติยิ่งกว่าแต่ก่อน
៙ ถ้าตกราศีวาย จะเสียเงินทองข้าวของแล
៙ ถ้าตกราศีลัน ชะตาลง จะถอยจากสมบัติแล
៙ ถ้าตกราศีเพ็จ ว่าจะตาจะขึ้น แล้วได้แก้วแหวนเงินทอง บริวาร ยศเป็น
อันมาก ในปีนั้นแล

(ถ้าจะรู้ว่าปีเกิดเป็นมหาศักราชเท่าใด ให้ตั้งจุลศักราชกำเนิดลง แล้วเอา
๕๖๐ บวก เป็นมหาศักราชกำเนิด) ตามตำรานี้คล้ายคลึงกับวิธีขับดวงชะตาที่กล่าวมา
แล้ว ประสงค์ที่จะรู้ว่าปีปัจจุบันนี้หรือปีที่จะดูต่อไปในเบื้องหน้าเป็นมหาศักราชเท่าใดนั้น
เป็นตาราเก่าที่ใช้มหาศักราชเป็นเกณฑ์คำนวณหาโชคในดวงชะตา ต่างกับตำราที่ใช้จุล-
ศักราชปัจจุบันเป็นตัวตั้งแล้วเอาอายุโหรบวก ดั่งวิธีที่จะกล่าวต่อไปนี้

៙ ผิวจะคำนวณชะตาแต่ละปีๆ ให้รู้จักร้ายดี ให้ตั้งศักราชปีนั้นลง
(จุลศักราช) แล้วเอาอายุโหรบวก แล้วนับแต่พฤหัสบดีจรมาหาพฤหัสบดีกำเนิดได้กี่ราศี
เอามาคูณ แล้วเอา ๑๒ หาร มีเศษเท่าใด ให้นับแต่พฤหัสบดีกำเนิดไปเท่าเศษ
ถ้าตกราศีเมถุน กรกฎ มังกร กุมภ์ ชื่อราศีบาน จะได้ข้าคนทรัพย์สมบัติ จะได้เป็น
ใหญ่ในหมู่ชน ถ้าตกราศีสิงห์ ธนู ชื่อราศีเสียชะตาลง จะเสียข้าวของผู้คน มิฉะนั้น
จะเสียตน ถ้าตกราศีกันย์ พฤศจิก ชื่อราศีไหว ชะตาลงร้ายนัก ถ้ามีพระเคราะห์ต้อง
ลัคน์ต้องจันทร์ด้วยไซร้ ตนจะต้องตาย ถ้ามิฉะนั้นจะเสียทรัพย์ ถ้าตกราศีพฤษภและมีน
ชื่อราศีขึ้น จะได้ลาภอันพึงพอใจ ถ้าตกราศีตุล ชื่อราศีเพ็จ ชะตาขึ้นมีโชคใหญ่จะได้ลาภ
สัตง์ ๔ เท้า ๒ เท้า ที่ดินไร่นา ถ้าตกราศีเมษ ชื่อราศีตูม ว่าจะต้องจากที่อยู่เสีย
ก่อน แล้วจึงจะได้เมียสาวสูงใหญ่แล.