คาถาหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

จาก วิกิซอร์ซ
(เปลี่ยนทางจาก คาถาหลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
Jump to navigation Jump to search
อยากให้ใจของคน สดสวยเหมือนดอกไม้

..

คาถาอภิญญารวม[แก้ไข]

โสตัตตะภิญญา

คาถารวมจิต[แก้ไข]

อิติ สัมมาสัมพุทธัสสะ มะมะ จิตตัง

คาถาปราโมทย์[แก้ไข]

ปราโมทย์ ทำให้มีนิมิตที่เห็นชัด ในเวลาที่เรานั่งสมาธิ

คาถาพระนิพพานนิมิต[แก้ไข]

นิมิตจิตติ นิมิตจิตตา นิพพานจิตติ นิพพานจิตตา

คาถาขีณาสวานิยตา และนิพพานสุขัง[แก้ไข]

ขีณาสวานิยตา และนิพพานสุขัง

คาถาเรียกจิตคน[แก้ไข]

จิตตะ มหาจิตตัง ปิยัง มะมะ (เรียกจิตคนสำหรับเทศน์ อบรม สนทนา ทำให้ใจคนน้อมมาหา)

คาถาสนองกลับผู้กระทำไสยศาสตร์[แก้ไข]

สัมปจิตฉามิ
หมายเหตุ: ก่อนจะสวดคาถานี้ ควรตั้ง นโม 3 จบก่อน จากนั้น สวด
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
รอบที่2 ก่อนจะว่า พุทธัง ธัมมัง หรือ สังฆัง ให้ว่านำด้วย ทุติยัมปิ ส่วนรอบที่3 ตติยัมปิ
และ ต่อด้วย อิติปิโสฯ 3จบ เสร็จแล้วจึงว่าตัวคาถาต่อได้

คาถาป้องกันคุณไสย และกันยาพิษ ยาสั่ง[แก้ไข]

เมสัมมุขา สัพพาหะระติ เตสัมมุขา สัมปะจิตฉามิ

คาถากำบังตัว[แก้ไข]

สัมปะติจฉา

คาถากันฟ้าผ่า[แก้ไข]

อากาเสจะ พุทธทิปังกะโร นะโมพุทธายะ

คาถาสมเด็จพระพุทธกัสสป[แก้ไข]

หลวงพ่อบอกคาถาบทนี้ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๒๐ คาถาบทนี้ ท้าวเวสสุวัณให้มา ท่านบอกว่าให้สวดมนต์ไว้ทุกคืน ก่อนอื่นให้ระลักถึงบารมีของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ อันมีสมเด็จพระพุทธกัสสปทรงเป็นประธาน เพราะท่านเป็นเจ้าของคาถานี้

พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ ศัตรูทั้งหลาย วินาศสันติ

พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ โรคภัยทั้งหลาย วินาศสันติ

ในบรรทัดที่ ๒ นี้รักษาโรค ท่านบอกว่าเสกน้ำให้กิน เสกอะไรให้กิน เสกข้าวให้กินก็ได้นะ แม้แต่ยาพิษมันก็สลายตัว อีกบทหนึ่งเป็นของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

ฆะเตสิ ฆะเตสิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิ

ทั้งสามบทนี้ท่านให้สวดพร้อมกันเลย เวลาฉันข้าวก็เสก กลางคืนก็ให้ภาวนาไว้นะ ภาวนาไว้สักครู เช้าเย็นอะไรนี่นะ ท่านบอกว่าศัตรูจะพินาศไปเอง สำหรับบทหลังศัตรูทำอะไรไม่ได้ จะทำอะไรแล้วเราจะต้องรู้อยู่เสมอ บทกลางนะทำลายโรค ได้ทำลายโรคนี่ดีใช่ไหม เสกข้าวนะ ข้างที่เราจะฉัน เสกซะหมด และคนอื่นกินก็เป็นยาไปหมด ให้เป็นยาสำรับคนอื่นด้วยนะ ดีไหม ถ้าเห็นว่าดี ถ้าคุณจะให้รักษานี่นะ ถ้าจะใช้รักษาโรค คุณจะต้องหาดอกบัวมา ๓ ดอก ธูป ๕ ดอก เทียน ๑ เล่ม บูชาขอต่อพระพุทธรูป (ผมเข้าใจว่า ถ้าไม่นำสิ่งที่ให้นำมาผลกรรม โรค นั้นจะตกที่คนรักษา)


ถ้าใครต้องการจะให้เรารักษา ต้องบังคับให้เขาเอาดอกบัวมา ๓ ดอกนะ ธูป ๕ เทียน ๑ เสกน้ำมนต์ เสกอะไร อะไรให้กินได้ นั่งทำก็ได้ นอนก็ได้ ภาวนาให้เป็นฌานเป็นฌานในกรรมฐานภายในตัวเสร็จ

อย่าลืมนะ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เกาะก็ได้ผลเท่ากันเป็นฌาน

คาถาพระอินทร์[แก้ไข]

สหัสสเนตโต เทวินโท ทิพจักขุง วิโสทายิ

(ใช้กับการเรียน ให้อ่านหนังสือแล้วจำได้ ทำข้อสอบได้)

คาถาพระยายม[แก้ไข]

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุคะโต จุติ

พุทธคาถา[แก้ไข]

มหาวิชโย โหหิ อสังวาโส

(ภาวนากันอันตรายทุกอย่าง ผู้คิดร้าย จะย่อยยับไปเอง

คาถาเมตตา[แก้ไข]

พระอรหัง สุคโต ภควา นะเมตตาจิต

(คาถาบทนี้ หลวงพ่อบอกว่าให้ใช้เวลาไปติดต่อผู้อื่น เพื่อขอความช่วยเหลือ โดยก่อนจะออกจากบ้าน ให้นึกใบหน้าของผู้ที่เราจะไปหาก่อน แล้วภาวนาคาถาบทนี้ไปด้วย เมื่อไปพบแล้วจะสำเร็จผลตามที่ต้องการ

  คาถานี้หลวงพ่อบอกว่า ท่านได้จากหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า (จากหนังสือ สมบัติพ่อให้)

คาถาสมเด็จประทาน[แก้ไข]

มหาโคตมะ ปาทะเกหิ จะ อปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง

(เสกของต่างๆ ให้มนุษย์ จะได้มีจิตเมตตาต่อกัน เสกอะไรก็ได้)

คาถาพระโมคคัลลานะ ประทาน[แก้ไข]

1.อิติ สุกขติ สุกขโต
(ทำน้ำมนต์ให้คนอยู่ในบ้าน จะได้รับความเมตตาเป็นพิเศษ)

2.อิติ สุคติ สุคโต
(ทำน้ำมนต์ให้คนเดินทาง จะประสบผลสมประสงค์และปลอดภัยทุกประการ)

คาถาท่านท้าวเวสสุวัณ[แก้ไข]

พยัคฆัง พยัคฆา มานี่ให้หมด

(เป็นคาถาภาวนาให้คนมารวมกัน อธิษฐานเอาตามใจ ภาวนาเรียกเสกแป้ง สีผึ้งก็ได้)

คาถาป้องกันอันตราย[แก้ไข]

รูปพระพุทโธ โหหิ

(ภาวนาคาถานี้ เสกน้ำลายกลืนลงไปก่อนออกจากบ้าน ท่านกล่าวว่า แม้ปืนก็ยิงไม่ออก)

คาถานวด[แก้ไข]

อิมัสมิงมาเล อิมังเต มาสัง วัสสัง อุเปมิอิกวิติ

(นึกถึงพระรัตนตรัยก่อนว่าคาถา แล้วให้ภาวนาเรื่อยไปขณะนวด)

เสกของขายภายในร้าน[แก้ไข]

นะมะนะอะ นอกอนะอะ กอออนออะ นะอะกะอัง อุมิอะมิ มหิสุตัง สุนะพุทธัง สุอะนะอะ

คาถาท่านท้าวมหาราชทั้ง 4[แก้ไข]

อิติ สัมมาสัมพุทธัสสะ พระอรหังรักษา

(ท่านบอกว่าท่องคาถาบทนี้แล้ว ไม่ต้องกลัวอันตราย)

คาถาสมเด็จพระพุทธกัสสป[แก้ไข]

จิเจตะสา มหามันตัง

(สอนให้ทำน้ำมนต์ ใช้การทุกอย่างสวัสดี เป็นมหาเมตตา และทำลายโชคร้ายทั้งหมด ให้กลายเป็นดี รักษาโรคทั้งหมด ตามแต่จะอธิษฐาน)

คาถาโรยทราย (นะจังงัง)[แก้ไข]

นะโม พุทธายะ (ว่า 1 จบ)
อิติ ศัตรู ยามาคะตา(โรยไปว่าไป)

(ป้องกันศัตรู)

คาถาเสกขี้ผึ้งสีปาก เมตตามหานิยม[แก้ไข]

(คาถาพระพุทธกัสสป)

นาสังสิโม ปาสุอุชา 10รอบ