คำกรวดน้ำ

จาก วิกิซอร์ซ

อิทัง เม ญาตินัง โหตุ สุขิตาโหตุ ญาตโย

(ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายจงมีความสุขกายสุขใจเถิด)