คำกล่าวนมัสการบูชาพระรัตนตรัย

จาก วิกิซอร์ซ
Jump to navigation Jump to search

เป็นการรำลึกถึงพระพุทธคุณเบื้องต้นก่อนสวดมนต์ บูชาพระ หรือทำพิธีการต่างๆ

อรหํ สม.มาสม.พุท.โธ ภควา

พุท.ธํ ภควน.ตํ อภิวาเทมิ (กราบ)

สวาก.ขาโต ภควตา ธม.โม

ธม.มํ นมส.สามิ (กราบ)

สุปฏิปน.โน ภควโต สาวกสํโฆ

สํฆํ นมามิ (กราบ)

นโม ตส.ส ภควโต อรหโต สม.มาสม.พุท.ธส.ส

นโม ตส.ส ภควโต อรหโต สม.มาสม.พุท.ธส.ส

นโม ตส.ส ภควโต อรหโต สม.มาสม.พุท.ธส.ส

กลับหน้าหลัก