ซูเราะฮฺนูหฺ

จาก วิกิซอร์ซ
(เปลี่ยนทางจาก ซูเราะหฺนูฮฺ)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

71. ซูเราะฮฺนูหฺ (บท นบีนูหฺ)

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ พระผู้ทรงเมตตายิ่ง พระผู้ทรงปรานียิ่ง

{71:1} แท้จริงเราได้ส่งนูหฺไปยังหมู่ชนของเขา "เธอจงตักเตือนหมู่ชนของเธอ ก่อนที่การลงโทษอันเจ็บปวดจะมาถึงพวกเขา"

{71:2} เขากล่าวว่า "โอ้ หมู่ชนของฉัน! แท้จริงฉันคือผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งของพวกเธอ"

{71:3} "พวกเธอจงเคารพสักการะอัลลอฮฺเถิด และจงยำเกรงพระองค์และจงภักดีต่อฉัน"

{71:4} "พระองค์จะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเธอในความผิดของพวกเธอ และจะทรงผ่อนผันพวกเธอจนกระทั่งถึงวาระที่ถูกกําหนดไว้ แท้จริงวาระของอัลลอฮฺนั้น เมื่อมาถึงแล้ว มันจะไม่ถูกยืดต่อไปอีก หากพวกเธอเคยรู้(ก็คงดี)"

{71:5} เขากล่าวว่า "พระเจ้าของข้าฯ! แท้จริงข้าฯได้เรียกร้องเชิญชวนหมู่ชนของข้าฯทั้งยามราตรีและทิวา"

{71:6} "แต่การเรียกร้องเชิญชวนของข้าฯไม่ได้เพิ่มสิ่งใดแก่พวกเขา นอกจากการหลบหนี"

{71:7} "และแท้จริงทุกครั้งที่ข้าฯเรียกร้องเชิญชวนพวกเขา เพื่อที่พระองค์จะได้อภัยโทษให้แก่พวกเขา พวกเขาก็เอานิ้วอุดรูหูของพวกตน และเอาเสื้อผ้าของพวกตนคลุมโปง และพวกเขายังดื้อรั้น และหยิ่งยโสด้วยความจองหอง"

{71:8} "ครั้นแล้วข้าฯได้เรียกร้องเชิญชวนพวกเขาอย่างเปิดเผย"

{71:9} "และข้าฯได้ประกาศแก่พวกเขา อีกทั้งข้าฯยังได้บอกกล่าวแก่พวกเขาอย่างลับ ๆ"

{71:10} "ข้าฯได้กล่าวว่า พวกเธอจงขออภัยโทษต่อพระเจ้าของพวกเธอเถิด เพราะแท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงอภัยโทษอย่างแท้จริง"

{71:11} "พระองค์จะทรงส่ง(ฝนจาก)ฟ้าให้ตกชุกเหนือพวกเธอ"

{71:12} "และพระองค์จะทรงเพิ่มพูนทรัพย์สมบัติและบุตรหลานแก่พวกเธอ และจะทรงบันดาลให้พวกเธอมีเรือกสวน และจะทรงบันดาลให้พวกเธอมีแม่น้ำลำธาร"

{71:13} "เหตุใดพวกเธอถึงไม่สำนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ"

{71:14} "และโดยแน่นอน พระองค์ทรงสร้างพวกเธอตามลําดับขั้นตอน"

{71:15} "พวกเธอไม่เห็นดอกหรือ ว่าพระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดเป็นชั้น ๆ อย่างใด?"

{71:16} "และพระองค์ทรงทำให้ดวงจันทร์ในชั้นฟ้าเหล่านั้นมีรัศมี และทรงทำให้ดวงอาทิตย์เป็นประทีป

{71:17} "และอัลลอฮฺทรงบังเกิดพวกเธอมาจากแผ่นดินเช่นพฤกษชาติ"

{71:18} "และทรงทำให้พวกเธอกลับคืนสู่แผ่นดิน และจะทรงให้พวกเธอออกมาอีกครั้งเพื่อฟื้นคืนชีพ"

{71:19} "และอัลลอฮฺทรงทำให้แผ่นดินนี้ราบเรียบกว้างใหญ่สำหรับพวกเธอ"

{71:20} "เพื่อพวกเธอจะได้สัญจรไปมาบนหนทางอันหลากหลายในนั้น"

{71:21} นูหฺได้กล่าวว่า "พระเจ้าของข้าฯ! แท้จริงพวกเขาได้ฝ่าฝืนข้าฯและเชื่อฟังผู้ที่ทรัพย์สมบัติของเขา และบุตรหลานของเขาไม่ได้เพิ่มอะไรแก่พวกเขา นอกจากความสูญเสีย"

{71:22} "และพวกเขาได้วางแผนร้ายอันยิ่งใหญ่"

{71:23} "และพวกเขาได้กล่าวว่า 'พวกท่านอย่าได้ทอดทิ้งบรรดาสิ่งสักการะบูชาของพวกท่านเป็นอันขาด พวกท่านอย่าได้ทอดทิ้งวัดดฺ และสุวาอฺ และยะฆูษ และยะอูก และนัสรฺ เป็นอันขาด' "

{71:24} "และโดยแน่นอน พวกเขาได้หลอกลวงให้หมู่ชนจํานวนมากหลงผิด ดังนั้นโปรดอย่าได้เพิ่มอันใดแก่พวกทุจริตเหล่านั้น นอกจากความหลงผิดเท่านั้น"

{71:25} อันเนื่องมาจากมวลความผิดของพวกเขา พวกเขาจึงถูกทำให้จมน้ำตาย และจะถูกนำเข้าไปอยู่ในเพลิงนรก ดังนั้นพวกเขาจะไม่ได้พบผู้ช่วยเหลือสำหรับพวกเขาเลย นอกจากอัลลอฮฺ

{71:26} และนูหฺได้กล่าวว่า "พระเจ้าของข้าฯ! โปรดอย่าได้ทรงปล่อยให้พวกปฏิเสธศรัทธาหลงเหลืออยู่ในแผ่นดินนี้เลย"

{71:27} "เพราะหากพระองค์ทรงปล่อยให้พวกเขาหลงเหลืออยู่ พวกเขาก็จะหลอกลวงให้ปวงบ่าวของพระองค์หลงผิด และพวกเขาจะให้กําเนิดแต่พวกเลวทราม พวกปฏิเสธศรัทธาเท่านั้น"

{71:28} "พระเจ้าของข้าฯ! โปรดอภัยโทษให้แก่ข้าฯ และบิดามารดาของข้าฯ และผู้ที่เข้ามาในบ้านเรือนของข้าฯด้วยความศรัทธา และศรัทธาชนชายและศรัทธาชนหญิง และโปรดอย่าได้เพิ่มอันใดแก่พวกทุจริต นอกจากความพินาศหายนะ"

กลับไปที่สารบัญ