ซูเราะหฺอัดดุคอน

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

44. ซูเราะหฺอัดดุคอน (บท ควัน)

ด้วยพระนามแห่งอัลลอหฺ พระผู้ทรงเมตตายิ่ง พระผู้ทรงปรานียิ่ง

{44:1} ฮามีม

{44:2} ขอสาบานด้วยคัมภีร์อันชัดแจ้ง

{44:3} แท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอันจำเริญ แท้จริงเราเป็นผู้ตักเตือน

{44:4} ในราตรีนั้นทุก ๆ กิจการที่สำคัญถูกจำแนกไว้ด้วยวิทยปัญญา

{44:5} เป็นบัญชามาจากเรา แท้จริงเราเป็นผู้ส่งมา

{44:6} เป็นความเมตตาจากพระเจ้าของเธอ แท้จริงพระองค์คือพระผู้ทรงได้ยิน พระผู้ทรงรอบรู้

{44:7} พระเจ้าแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสอง หากพวกเธอเป็นผู้เชื่อมั่น

{44:8} ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดอีก นอกจากพระองค์ ผู้ทรงให้เป็นและผู้ทรงให้ตาย พระเจ้าของพวกเธอและพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกเธอในกาลก่อน

{44:9} ทว่าพวกเขาละเล่นอยู่ในความสงสัย

{44:10} ดังนั้น เธอจงคอยเฝ้าดูวันที่ฟ้าจะนำควันอันชัดเจนออกมา

{44:11} ซึ่งจะครอบคลุมผู้คน นี่คือการลงโทษอันเจ็บปวด

{44:12} (พวกเขาจะกล่าวว่า) "พระเจ้าของพวกข้าฯ! โปรดปลดเปลื้องการลงโทษนี้ให้พ้นจากพวกข้าฯ แท้จริงพวกข้าฯเป็นผู้มีศรัทธา"

{44:13} ข้อตักเตือนนั้นจะเป็นผลแก่พวกเขาได้อย่างใด ทั้ง ๆ ที่ได้มีศาสนทูตผู้ชี้แจงอย่างแจ้งชัดมายังพวกเขาแล้ว

{44:14} แล้วพวกเขาก็ผินหลังออกไปจากเขา และพวกเขากล่าวว่า "ผู้ถูกเสี้ยมสอนที่วิกลจริต"

{44:15} แน่นอนเราจะปลดเปลื้องการลงโทษนั้นให้พ้นไปชั่วขณะหนึ่ง แล้วพวกเธอก็จะกลับไปสู่สภาพเดิม

{44:16} วันที่เราจะกำราบพวกเขาด้วยการกำราบครั้งยิ่งใหญ่ แน่นอนเราเป็นผู้คืนสนองอย่างสาสม

{44:17} และโดยแน่นอน เราได้ทดสอบหมู่ชนของฟิรเอานฺก่อนหน้าพวกเขา และได้มีศาสนทูตผู้มีเกียรติมายังพวกเขา

{44:18} "จงมอบปวงบ่าวของอัลลอหฺให้แก่ฉัน แท้จริงฉันคือศาสนทูตผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกเธอ"

{44:19} "และพวกเธออย่ายกตนเหนืออัลลอหฺ แท้จริงฉันมาหาพวกเธอ พร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้ง"

{44:20} "และแท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าของฉันและพระเจ้าของพวกเธอ ไม่ให้พวกเธอทำร้ายฉัน"

{44:21} "และถ้าหากพวกเธอไม่เชื่อฉัน ก็จงถอยห่างไปจากฉัน"

{44:22} แล้วเขาก็วิงวอนขอต่อพระเจ้าของตนว่า "ชนเหล่านี้เป็นหมู่ชนผู้กระทำความผิด"

{44:23} (พระองค์ตรัสว่า) "ดังนั้น จงเดินทางในเวลาราตรีพร้อมด้วยปวงบ่าวของฉัน เพราะพวกเธอจะถูกติดตามอย่างแน่นอน"

{44:24} "และจงปล่อยทะเลให้สงบนิ่ง(เหมือนเดิม) เพราะแท้จริงพวกเขาเป็นไพร่พลที่ต้องจมน้ำตาย"

{44:25} กี่มากน้อยที่พวกเขาได้ทิ้งเหล่าสวน และเหล่าตาน้ำ

{44:26} และเรือกสวนไร่นา และอาคารระโหฐานอันมีเกียรติ

{44:27} และความสะดวกสะบายที่พวกเขาสนุกสนานร่าเริง

{44:28} เช่นนั้นแหละ เราได้ให้หมู่ชนอื่นรับมรดกครอบครองมัน

{44:29} และชั้นฟ้าและแผ่นดินไม่ได้ร่ำไห้อาลัยต่อพวกเขา และพวกเขาจะไม่ถูกประวิงเวลา

{44:30} และโดยแน่นอน เราได้ให้วงศ์วานของอิสรออีลรอดพ้นจากการทรมานที่น่าอดสู

{44:31} จากฟิรเอานฺ แท้จริง เขาเป็นผู้โอหังที่มาจากผู้ฝ่าฝืน

{44:32} และโดยแน่นอนเราได้เลือกพวกเขาเหนือประชาชาติทั้งหลายในยุคนั้น เนื่องด้วยความรอบรู้ของเรา

{44:33} และเราได้ประทานสัญญาณต่าง ๆ แก่พวกเขา ซึ่งในนั้นมีข้อทดสอบอย่างชัดแจ้ง

{44:34} แท้จริงชนเหล่านั้น แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่า

{44:35} "มันเป็นเพียงความตายครั้งแรกของเรา และเราจะไม่ถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีก"

{44:36} "ดังนั้น จงนำบรรพบุรุษของเรากลับมาอีกเถิด หากพวกท่านเป็นผู้สัตย์จริง"

{44:37} พวกเขา (ชาวมักกะหฺผู้ปฏิเสธ)ดีกว่า หรือว่าหมู่ชนแห่งตุบบะอฺกันแน่? และบรรดาหมู่ชนก่อนหน้าพวกเขาเราได้ทำลายล้างพวกเขา เพราะพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้กระทำความผิด

{44:38} และเราไม่ได้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองอย่าง อย่างไร้สาระ

{44:39} เราไม่ได้สร้างทั้งสองเพื่ออื่นใด นอกจากเพื่อความจริง ทว่าพวกเขาไม่รู้

{44:40} แท้จริงวันแห่งการพิพากษานั้นเป็นเวลาที่ถูกกําหนดไว้สำหรับพวกเขาทั้งหมด

{44:41} วันที่ญาติมิตรหนึ่งไม่อาจจะอํานวยประโยชน์อันใดให้แก่ญาติมิตรใด และพวกเขาเองก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ

{44:42} เว้นแต่ผู้ที่อัลลอหฺทรงมีเมตตา แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอํานาจ ผู้ทรงปรานีเสมอ

{44:43} แท้จริงต้นซักกูม

{44:44} จะเป็นอาหารของคนบาป

{44:45} เช่นทองแดงที่ถูกหลอมเดือด มันจะเดือดพล่านอยู่ในท้อง

{44:46} เช่นการเดือดพล่านของน้ำร้อน

{44:47} "จงจับเขาไปและลากเขาไปสู่กลางไฟที่ลุกโชน"

{44:48} "แล้วจงราดเอาการทรมานแห่งน้ำเดือดลงบนศีรษะของเขา"

{44:49} "จงลิ้มรสเถิด แท้จริง เธอคือผู้มีอํานาจ ผู้มีเกียรติ"

{44:50} "แท้จริง นี้คือสิ่งที่พวกเธอเคยสงสัย"

{44:51} แท้จริง บรรดาผู้ยำเกรงจะอยู่ในสถานที่อันสงบปลอดภัย

{44:52} ท่ามกลางเหล่าสวนสวรรค์ และเหล่าน้ำพุ

{44:53} พวกเขาจะสวมอาภรณ์ทำด้วยผ้าไหมละเอียด และผ้าไหมหยาบ หันหน้าเข้าหากัน

{44:54} เช่นนั้นแหละ เราจะให้พวกเขามีคู่ครอง เป็นดรุณีมีดวงตาสวยงาม

{44:55} พวกเขาจะเรียกเอาผลไม้ทุกชนิดที่อยู่ในสวนสวรรค์นั้นอย่างปลอดภัย

{44:56} ในสวนสวรรค์นั้น พวกเขาจะไม่ได้ลิ้มรสความตาย นอกจากความตายครั้งแรก และพระองค์จะทรงคุ้มครองพวกเขาให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟนรก

{44:57} เป็นความโปรดปรานจากพระเจ้าของเธอ นั่นคือความสำเร็จอันใหญ่หลวง

{44:58} ดังนั้นแท้จริงเราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นที่ง่ายดายในภาษาของเธอ เพื่อพวกเขาจะได้ใคร่ครวญ

{44:59} ฉะนั้น จงคอยดูเถิด แท้จริงพวกเขาก็จะเป็นผู้คอยดูเช่นกัน

กลับไปที่สารบัญ