ซูเราะหฺอัตตะฮฺรีม

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

66. อัตตะฮฺรีม (การบัญญัติห้าม)

ด้วยพระนามแห่งอัลลอหฺ พระผู้ทรงเมตตายิ่ง พระผู้ทรงปรานียิ่ง

{66:1} ดูกร นบี! เหตุใดเธอจึงห้ามสิ่งที่อัลลอหฺทรงอนุมัติแก่เธอ เพื่อแสวงหาความพึงพอใจของบรรดาภริยาของเธอเล่า? และอัลลอหฺคือพระผู้ทรงอภัย พระผู้ทรงปรานี

{66:2} แน่นอน อัลลอหฺได้ทรงกําหนดแก่พวกเธอแล้วในการแก้คําสาบานของพวกเธอ และอัลลอหฺเป็นผู้ทรงคุ้มครองพวกเธอ และพระองค์เป็นพระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงปรีชาญาณ

{66:3} และจงรำลึกเมื่อนบีได้บอกความลับเรื่องหนึ่งแก่ภริยาบางคนของตน ครั้นเมื่อนางได้บอกเล่าเรื่องนี้(แก่คนอื่น) และอัลลอหฺได้ทรงแจ้งเรื่องนี้แก่เขา เขาก็ได้แจ้งบางส่วนของเรื่องนี้และไม่แจ้งบางส่วน ครั้นเมื่อเขาได้แจ้งเรื่องนี้แก่นาง นางได้กล่าวว่า "ผู้ใดบอกเล่าเรื่องนี้แก่ท่าน?" เขากล่าวว่า "พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงตระหนักยิ่ง ทรงแจ้งแก่ฉัน"

{66:4} หากเธอทั้งสองกลับเนื้อกลับตัวขออภัยโทษต่ออัลลอหฺ (ก็จะเป็นการดีแก่เธอทั้งสอง) เพราะแน่นอนหัวใจของเธอทั้งสองก็โอนอ่อนอยู่แล้ว แต่หากเธอทั้งสองร่วมกันต่อต้านเขา แท้จริงอัลลอหฺ พระองค์เป็นพระผู้ทรงคุ้มครองของเขา อีกทั้งญิบรีลและคนดีจากบรรดาผู้มีศรัทธา และนอกจากนั้น มะลาอิกะหฺก็ยังเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนอีกด้วย

{66:5} หากเขาหย่าพวกเธอ บางทีพระเจ้าของเขาจะทรงเปลี่ยนแปลงให้แก่เขามีภริยาที่ดีกว่าพวกเธอ เป็นหญิงที่นอบน้อมถ่อมตน เป็นหญิงผู้มีศรัทธา เป็นหญิงผู้ภักดี เป็นหญิงผู้ขอลุแก่โทษ เป็นหญิงผู้มั่นต่อการเคารพสักการะ เป็นหญิงผู้มั่นต่อการถือศีลอด ที่เป็นหม้ายและสาวพรหมจรรย์

{66:6} ดูกร บรรดาผู้มีศรัทธา! จงคุ้มครองตัวของพวกเธอและครอบครัวของพวกเธอให้พ้นจากไฟนรก เพราะเชื้อเพลิงของมันคือหมู่มนุษย์และก้อนหิน มีมะลาอิกะหฺผู้แข็งกร้าวหาญคอยเฝ้ารักษามันอยู่ พวกเขาจะไม่ฝ่าฝืนอัลลอหฺในสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาแก่พวกเขา และพวกเขาจะปฏิบัติตามที่ถูกบัญชา

{66:7} ดูกร บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา! วันนี้พวกเธออย่าได้แก้ตัวเลย ทว่าพวกเธอจะถูกตอบแทนตามที่พวกเธอได้กระทำไว้

{66:8} ดูกร บรรดาผู้มีศรัทธา! จงขอลุแก่โทษแด่อัลลอหฺด้วยการลุแก่โทษอย่างจริงจังเถิด บางทีพระเจ้าของพวกเธอจะลบล้างความผิดของพวกเธอออกจากพวกเธอ และจะทรงให้พวกเธอเข้าเหล่าสวนสวรรค์ ณ เบื้องล่างของมันมีแม่น้ำลำธารไหลผ่าน วันที่อัลลอหฺจะไม่ทรงทำให้นบีและบรรดาผู้มีศรัทธาร่วมกับเขาต้องอัปยศ แสงสว่างของพวกเขาจะส่องไปเบื้องหน้าของพวกเขาและทางเบื้องขวาของพวกเขา พวกเขาจะกล่าวว่า "พระเจ้าของพวกข้าฯ! โปรดทำให้แสงสว่างของพวกข้าฯ! อยู่กับพวกข้าฯตลอดไป และทรงยกโทษให้แก่พวกข้าฯ แท้จริงพระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพเหนือทุกสรรพสิ่ง"

{66:9} ดูกร นบี! จงต่อสู้กับพวกปฏิเสธศรัทธาและบรรดาผู้สับปลับ และจงแข็งกร้าวกับพวกเขา เพราะที่พำนักของพวกเขาคือนรก และมันเป็นทางกลับที่ชั่วช้ายิ่ง

{66:10} อัลลอหฺทรงยกอุทาหรณ์แก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาถึงภริยาของนูฮฺและภริยาของลูฏ นางทั้งสองอยู่ภายใต้การปกครองของบ่าวที่ดีทั้งสองในหมู่บ่าวของเรา แต่นางทั้งสองได้ทรยศต่อเขาทั้งสอง ดังนั้นเขาทั้งสองจึงไม่สามารถช่วยนางทั้งสองให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอหฺแต่ประการ ใด จึงมีเสียงกล่าวขึ้นว่า "เธอทั้งสองจงเข้าไปในเพลิงนรกพร้อมกับบรรดาผู้ที่เข้าไปในมัน"

{66:11} และอัลลอหฺทรงยกอุทาหรณ์แก่บรรดาผู้มีศรัทธา นั่นคือภริยาของฟิรเอานฺ เมื่อนางได้กล่าวว่า "พระเจ้าของข้าฯ! โปรดสร้างบ้านหลังหนึ่งให้แก่ข้าฯ ณ ที่พระองค์ ในสวนสวรรค์และโปรดช่วยข้าฯให้พ้นจากฟิรเอานฺและการกระทำของเขา และโปรดช่วยข้าฯ ให้พ้นจากหมู่ชนผู้อธรรม"

{66:12} และมัรยัมบุตรีของอิมรอน ผู้ซึ่งรักษาพรหมจารีของนาง แล้วเราได้เป่าวิญญาณของเราเข้าไปในนาง และนางได้มีศรัทธาต่อบัญญัติต่าง ๆ ของพระเจ้าของตน และต่อคัมภีร์ต่าง ๆ ของพระองค์ และนางจึงอยู่ในหมู่ผู้นอบน้อม

กลับไปที่สารบัญ