ซูเราะหฺอัรเราะฮฺมาน

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

55. ซูเราะหฺอัรเราะฮฺมาน (บท พระผู้ทรงเมตตายิ่ง)

ด้วยพระนามแห่งอัลลอหฺ พระผู้ทรงเมตตายิ่ง พระผู้ทรงปรานียิ่ง

{55:1} พระผู้ทรงเมตตา

{55:2} ทรงสอนอัลกุรอาน

{55:3} ทรงสร้างมนุษย์

{55:4} ทรงสอนวาทศิลป์แก่เขา

{55:5} ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์โคจรตามวิถีที่แน่นอน

{55:6} และผักหญ้าและต้นไม้นั้นกราบ

{55:7} และชั้นฟ้านั้นพระองค์ทรงยกมันไว้สูง และทรงวางความสมดุลไว้

{55:8} เพื่อพวกเธอจะได้ไม่ฝ่าฝืนในเรื่องการชั่งตวงวัด

{55:9} และพวกเธอจงธํารงไว้ซึ่งการชั่งด้วยความเที่ยงธรรม และอย่าหย่อนตาชั่ง

{55:10} และแผ่นดินนั้น พระองค์ทรงจัดเตรียมมันไว้ เพื่อสรรพสิ่งที่สร้างขึ้น

{55:11} ในแผ่นดินนั้นมีผลไม้ และต้นอินทผาลัมที่มีกาบหุ้มช่อ

{55:12} และเมล็ดที่มีฟาง และสมุนไพรกลิ่นหอม

{55:13} ดังนั้น บุญคุณอันใดเล่าของพระเจ้าของเธอทั้งสอง ที่เธอทั้งสองปฏิเสธ?

{55:14} พระองค์ทรงสร้างมนุษย์จากดินเหนียวแห้งเช่นเครื่องปั้นดินเผา

{55:15} และพระองค์ทรงสร้างญินจากเปลวไฟ

{55:16} ดังนั้น บุญคุณอันใดเล่าของพระเจ้าของเธอทั้งสองที่เธอทั้งสองปฏิเสธ?

{55:17} พระเจ้าแห่งบูรพาทั้งสองและพระเจ้าแห่งประจิมทั้งสอง

{55:18} ดังนั้น บุญคุณอันใดเล่าของพระเจ้าของเธอทั้งสองที่เธอทั้งสองปฏิเสธ?

{55:19} พระองค์ทรงทำให้น่านน้ำทั้งสองไหลมาบรรจบกัน

{55:20} ระหว่างมันทั้งสองมีสิ่งกั้น ทั้งสองจะไม่ล้ำเข้าหากัน

{55:21} ดังนั้น บุญคุณอันใดเล่าของพระเจ้าของเธอทั้งสองที่เธอทั้งสองปฏิเสธ?

{55:22} มีไข่มุกและหินปะการังออกมาจากมันทั้งสอง

{55:23} ดังนั้น บุญคุณอันใดเล่าของพระเจ้าของเธอทั้งสองที่เธอทั้งสองปฏิเสธ?

{55:24} และเป็นของพระองค์คือ เรือขนาดใหญ่ลอยเด่นอยู่ในทะเลคล้ายกับภูเขา

{55:25} ดังนั้น บุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเธอทั้งสองที่เธอทั้งสองปฏิเสธ?

{55:26} ทุก ๆ สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินย่อมดับสลาย

{55:27} และเหลือเพียงพระพักตร์ของพระเจ้าของเธอผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงโปรดปราน

{55:28} ดังนั้น ด้วยบุญอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเธอทั้งสองที่เธอทั้งสองปฏิเสธ?

{55:29} ผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลาย และแผ่นดินจะขอต่อพระองค์ ทุก ๆ วันพระองค์ทรงมีภารกิจ

{55:30} ดังนั้น ต่อบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเธอทั้งสองที่เธอทั้งสองปฏิเสธ?

{55:31} อีกไม่ช้าเราจะจัดการกับพวกเธอ ดูกร มนุษย์และญิน!

{55:32} ดังนั้นต่อบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเธอทั้งสองที่เธอทั้งสองปฏิเสธ?

{55:33} ดูกร พรรคพวกญินและมนุษย์ ! หากพวกเธอมีความสามารถที่จะผ่านไปให้พ้นขอบฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนี้ได้ ก็จงผ่านไปให้พ้นเถิด แต่ว่าพวกเธอไม่สามารถที่จะผ่านไปให้พ้นได้เว้นแต่ด้วยพลัง

{55:34} ดังนั้นต่อบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเธอทั้งสองที่เธอทั้งสองปฏิเสธ?

{55:35} เปลวไฟและทองเหลืองจะถูกส่งมายังเธอทั้งสอง แล้วเธอทั้งสองก็ไม่อาจจะป้องกันตนเองได้

{55:36} ดังนั้นต่อบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเธอทั้งสองที่เธอทั้งสองปฏิเสธ?

{55:37} ครั้นเมื่อชั้นฟ้าแตกกระจายออก มันจะกลายเป็นสีแดงคล้ายขี้ผึ้ง

{55:38} ดังนั้น ด้วยบุญอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเธอทั้งสอง ที่เธอทั้งสองปฏิเสธ?

{55:39} แล้วในวันนั้น มนุษย์และญินจะไม่ถูกถามถึงความผิดของเขา

{55:40} ดังนั้นต่อบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเธอทั้งสอง ที่เธอทั้งสองปฏิเสธ?

{55:41} บรรดาผู้ที่มีความผิดจะเป็นที่รู้จักกันได้ที่เครื่องหมายของพวกเขา แล้วจะถูกจับตรงผมที่ปีกหน้าผากและเท้า

{55:42} ดังนั้นต่อบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเธอทั้งสอง ที่เธอทั้งสองปฏิเสธ?

{55:43} นี่คือนรก ซึ่งบรรดาผู้ที่มีความผิดปฏิเสธไม่ยอมเชื่อ

{55:44} พวกเขาจะเดินวกเวียนอยู่รอบ ๆ ระหว่างมันกับน้ำร้อนที่เดือด

{55:45} ดังนั้นบุญคุณอันใดเล่าของพระเจ้าของเธอทั้งสองที่เธอทั้งสองปฏิเสธ?

{55:46} และผู้ที่ยำเกรงต่อการยืนหน้าพระเจ้าของตนจะได้สวนสวรรค์สองแห่ง

{55:47} ดังนั้นต่อบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเธอทั้งสอง ที่เธอทั้งสองปฏิเสธ?

{55:48} สวนสวรรค์ทั้งสองนั้นแผ่กิ่งก้านเขียวชะอุ่ม

{55:49} ดังนั้นต่อบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเธอทั้งสองที่เธอทั้งสองปฏิเสธ?

{55:50} ในสวนสวรรค์ทั้งสองนั้นมีตาน้ำสองแห่งไหลพรั่งพรู

{55:51} ดังนั้นต่อบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเธอทั้งสองที่เธอทั้งสองปฏิเสธ?

{55:52} ในสวนสวรรค์ทั้งสองนั้น ผลไม้แต่ละชนิดมีสองประเภท

{55:53} ดังนั้นต่อบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเธอทั้งสองที่เธอทั้งสองปฏิเสธ?

{55:54} พวกเขานอนเอกเขนกอยู่บนฟูกนอนซึ่งซับในของมันทำด้วยไหมหนาผลไม้ของสวนทั้งสองนั้นอยู่ใกล้แค่มือเอื้อม

{55:55} ดังนั้นด้วยบุญอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเธอทั้งสองที่เธอทั้งสองปฏิเสธ?

{55:56} ในสวนสวรรค์เหล่านั้นมีหญิงสาวพรหมจารี ผู้ลดสายตาลง ซึ่งไม่มีมนุษย์และไม่มีญินสมสู่พวกนางมาก่อนเลย

{55:57} ดังนั้นต่อบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเธอทั้งสองที่เธอทั้งสองปฏิเสธ?

{55:58} คล้ายกับว่าพวกนางเป็นทับทิมและปะการัง

{55:59} ดังนั้นบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเธอทั้งสอง ที่เธอทั้งสองปฏิเสธ?

{55:60} จะมีการตอบแทนความดีอันใดเล่านอกจากความดี

{55:61} ดังนั้น ต่อบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเธอทั้งสองที่เธอทั้งสองปฏิเสธ?

{55:62} และอื่นจากสวนสวรรค์ทั้งสองนั้นแล้ว ยังมีสวนสวรรค์อีกสองแห่ง

{55:63} ดังนั้นบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเธอทั้งสองที่เธอทั้งสองปฏิเสธ?

{55:64} สวนสวรรค์ทั้งสองนั้น เขียวชะอุ่ม

{55:65} ดังนั้น ต่อบุญคุณอันใดเล่า แห่งพระเจ้าของเธอทั้งสองที่เธอทั้งสองปฏิเสธ?

{55:66} ในสวนสวรรค์ทั้งสองแห่งนั้น มีตาน้ำสองแห่งที่พวยพุ่งออกมาอย่างไม่ขาดสาย

{55:67} ดังนั้นต่อบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเธอทั้งสองที่เธอทั้งสองปฏิเสธ?

{55:68} ในสวนสวรรค์ทั้งสองนั้น มีผลไม้ และอินทผาลัม และผลทับทิม

{55:69} ดังนั้นต่อบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเธอทั้งสองที่เธอทั้งสองปฏิเสธ?

{55:70} ในสวนสวรรค์เหล่านั้น มีหญิงสาวที่มีมารยาทดี รูปงาม

{55:71} ดังนั้นต่อบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเธอทั้งสองที่เธอทั้งสองปฏิเสธ?

{55:72} หญิงสาวผิวพรรณขาวผ่อง ที่เก็บตัวอยู่ในกระโจม

{55:73} ดังนั้น ต่อบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเธอทั้งสอง ที่เธอทั้งสองปฏิเสธ?

{55:74} ซึ่งไม่มีมนุษย์และไม่มีญินสมสู่พวกนางมาก่อนเลย

{55:75} ดังนั้น ต่อบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเธอทั้งสองที่เธอทั้งสองปฏิเสธ?

{55:76} พวกเขาจะนอนเอกเขนกบนหมอนอิงสีเขียว และพรมที่มีลวดลายงดงาม

{55:77} ดังนั้น ต่อบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเธอทั้งสองที่เธอทั้งสองปฏิเสธ?

{55:78} จำเริญเทอญ พระนามแห่งพระเจ้าของเธอ พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ พระผู้ทรงโปรดปราน

กลับไปที่สารบัญ