ซูเราะหฺอัลก็อมัร

จาก วิกิซอร์ซ
(เปลี่ยนทางจาก ซูเราะหฺอัลกอมัร)

54. ซูเราะหฺอัลก็อมัร (บท ดวงจันทร์)

ด้วยพระนามแห่งอัลลอหฺ พระผู้ทรงเมตตายิ่ง พระผู้ทรงปรานียิ่ง

{54:1} วันโลกาวินาศได้ใกล้เข้ามาแล้วและดวงจันทร์ได้แยกออก

{54:2} และหากพวกเขาเห็นอภินิหารสัญญาณ พวกเขาก็ผินหลังให้และกล่าวว่า "นี่คือมายากลถาวร"

{54:3} และพวกเขาได้ปฏิเสธและปฏิบัติตามตัณหาของพวกตน และกิจการทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกําหนด

{54:4} และโดยแน่นอน ได้มีข่าวคราว(ในอดีต)มายังพวกเขาแล้ว ซึ่งในนั้นมีข้อตักเตือน

{54:5} (อัลกุรอานนี้)เป็นปัญญาอันลึกซึ้ง แต่การตักเตือนนั้นไม่บังเกิดผล

{54:6} ดังนั้นเธอจงผินหลังให้แก่พวกเขา วันซึ่งผู้เรียกร้องจะร้องเรียกไปสู่สิ่งที่น่ากลัวสยองขวัญ

{54:7} สายตาของพวกเขาจะลดลงต่ำ ขณะที่พวกเขาออกจากสุสาน เสมือนหนึ่งพวกเขาเป็นตั๊กแตนที่บินว่อน

{54:8} รีบวิ่งไปยังผู้เรียกร้อง พวกปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่า "วันนี้เป็นวันที่ลําบากยิ่ง"

{54:9} ก่อนหน้าพวกเขานั้น หมู่ชนของนูฮฺได้ปฏิเสธ พวกเขาได้ปฏิเสธบ่าวของเราโดยกล่าวว่า "เขาเป็นคนบ้าและถูกขู่บังคับ"

{54:10} เขาจึงวิงวอนขอต่อพระเจ้าของตนว่า "ข้าฯถูกพิชิตเสียแล้ว โปรดช่วยเหลือด้วย"

{54:11} ดังนั้น เราจึงได้เปิดประตูแห่งฟ้าให้น้ำฝนเทลงมาอย่างหนัก

{54:12} และเราได้ทำให้แผ่นดินแยกออกเป็นตาน้ำไหลพุ่ง ดังนั้นน้ำฝนและตาน้ำได้มาบรรจบกันตามกิจการที่ได้ถูกกําหนด

{54:13} และเราได้บรรทุกเขาไว้บนเรือที่ทำด้วยแผ่นไม้กระดาน และตอกติดด้วยตะปู

{54:14} มันได้แล่นไปต่อหน้าต่อตาเรา เป็นการตอบแทนแก่ผู้ที่ถูกปฏิเสธ

{54:15} และโดยแน่นอนเราได้ทิ้งมันไว้เป็นสัญญาณหนึ่ง แล้วมีผู้รำลึกบ้างไหม?

{54:16} ดังนั้น การลงโทษของเราและการตักเตือนของเราเป็นเช่นใดบ้าง?

{54:17} และโดยแน่นอน เราได้ทำให้อัลกุรอานนี้ง่ายแก่การรำลึก แล้วมีผู้รำลึกบ้างไหม?

{54:18} พวกอาดได้ปฏิเสธ ดังนั้นการลงโทษของเราและการตักเตือนของเราเป็นเช่นใดบ้าง?

{54:19} แท้จริงเราได้ส่งลมพายุที่หนาวเหน็บไปยังพวกเขา ในวันแห่งความหายนะที่ติดต่อกัน

{54:20} ลมได้พัดกระชากผู้คน ราวกับว่า พวกเขาเป็นโคนต้นอินทผาลัมที่ถูกถอนออกจากราก

{54:21} ดังนั้นการลงโทษของเรา และการตักเตือนของเราเป็นเช่นใดบ้าง?

{54:22} และโดยแน่นอน เราได้ทำให้อัลกุรอานนี้ง่ายแก่การรำลึก แล้วมีผู้รำลึกบ้างไหม?

{54:23} พวกษะมูดได้ปฏิเสธผู้ตักเตือน

{54:24} พวกเขากล่าวว่า "สามัญชนจากพวกเราเองนี้กระนั้นหรือที่จะให้เราปฏิบัติตามเขา? แน่นอน ถ้าฉะนั้นเราจะอยู่ในการหลงทางและเป็นคนบ้า"

{54:25} "สาส์นนั้นถูกส่งมาให้แก่เขาแต่ผู้เดียวอื่นจากพวกเรากระนั้นหรือ? ไม่ดอก เขาเป็นคนพูดเท็จ ชั่วช้าสามานย์"

{54:26} พรุ่งนี้พวกเขาจะได้รู้ว่าผู้ใดเป็นคนพูดเท็จ ชั่วช้าสามานย์

{54:27} "แท้จริงเราจะส่งอูฐตัวเมียตัวหนึ่งมาเพื่อเป็นการทดสอบแก่พวกเขา ดังนั้น เธอจงคอยดูพวกเขาและจงอดทน"

{54:28} "และจงบอกพวกเขาว่า น้ำนั้นถูกแบ่งส่วนระหว่างพวกเขา ทุก ๆ ส่วนของน้ำดื่มถูกจัดไว้แล้ว"

{54:29} แต่พวกเขาได้ร้องเรียกเพื่อนของพวกเขา เขาได้จับมันและเชือดมัน

{54:30} ดังนั้นการลงโทษของเรา และการตักเตือนของเราเป็นเช่นใดบ้าง?

{54:31} แท้จริงเราได้ส่งเสียงกัมปนาทเพียงครั้งเดียวลงบนพวกเขา แล้วพวกเขากลายเป็นเช่นเศษไม้แห้ง

{54:32} และโดยแน่นอน เราได้ทำให้อัลกุรอานนี้ง่ายแก่การรำลึก แล้วมีผู้รำลึกบ้างไหม?

{54:33} หมู่ชนของลูฏได้ปฏิเสธต่อการตักเตือน

{54:34} แท้จริงเราได้ส่งพายุหินจากท้องฟ้าลงบนพวกเขา นอกจากวงศ์วานของลูฏ เราได้ช่วยพวกเขาให้รอดพ้นในยามรุ่งสาง

{54:35} เป็นความโปรดปรานจากเราเช่นนั้นแหละเราตอบแทนผู้กตัญญู

{54:36} และโดยแน่นอนเขาได้ตักเตือนพวกเขาถึงการลงโทษของเรา แต่พวกเขาได้โต้แย้งข้อตักเตือน

{54:37} และโดยแน่นอนพวกเขาได้ขอร้องเขาให้ส่งมอบแขกของเขาออกมา ดังนั้นเราจึงทำให้นัยตาของพวกเขาบอดลง ฉะนั้นพวกเธอจงลิ้มรสการลงโทษของเราและการตักเตือนของเรา

{54:38} และโดยแน่นอนการลงโทษอันต่อเนื่องก็ได้เกิดขึ้นแก่พวกเขาในยามเช้า

{54:39} ฉะนั้นพวกเธอจงลิ้มรสการลงโทษของฉันและการตักเตือนของฉัน

{54:40} และโดยแน่นอนเราได้ทำให้อัลกุรอานนี้ง่ายแก่การรำลึก แล้วมีผู้รำลึกบ้างไหม?

{54:41} และโดยแน่นอนได้มีการตักเตือนมายังวงศ์วานของฟิรเอานฺ

{54:42} พวกเขาได้ปฏิเสธสัญญาณต่าง ๆ ของเราทั้งหมด ดังนั้นเราจึงได้ลงโทษพวกเขาซึ่งการลงโทษแห่งพระผู้ทรงอํานาจ พระผู้ทรงอานุภาพ

{54:43} พวกปฏิเสธศรัทธาของพวกเธอจะดียิ่งกว่าพวกเหล่านั้นกระนั้นหรือ? หรือว่ามีการยกเว้นโทษสำหรับพวกเธอระบุไว้ในคัมภีร์?

{54:44} หรือว่า พวกเขากล่าวว่า "พวกเราทั้งหมดนี้เป็นผู้ชนะ"?

{54:45} พลพรรคนั้นจะพ่ายแพ้ และพวกเขาจะผินหลังวิ่งหนี

{54:46} แต่ว่าวันโลกาวินาศนั้นเป็นกําหนดเวลา(การลงโทษ)ของพวกเขา และวันโลกาวินาศนั้นทุกข์ทรมานยิ่ง และขมขื่นยิ่ง

{54:47} แท้จริงบรรดาผู้มีความผิดนั้นอยู่ในการหลงทางและการเผาไหม้

{54:48} วันที่พวกเขาจะถูกลากบนใบหน้าของพวกเขาลงสู่ไฟนรก "พวกเธอจงลิ้มรสการลงโทษที่มีการเผาไหม้"

{54:49} แท้จริงทุก ๆ สิ่งนั้นเราสร้างมันตามสัดส่วน

{54:50} และกิจการของเรา(ในการสร้าง)นั้นเพียง(บัญชา)ครั้งเดียวคล้ายกับชั่วพริบตาเดียว

{54:51} และโดยแน่นอเราได้ทำลายกลุ่มชนเช่นพวกเธอ แล้วมีผู้ใดบ้างไหมที่รับข้อตักเตือนนั้น

{54:52} และทุก ๆ สิ่งที่พวกเขากระทำมันนั้นมีอยู่ในบันทึก

{54:53} และทุก ๆ สิ่งทั้งเล็กและใหญ่ก็ได้ถูกบันทึกไว้แล้ว

{54:54} แท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงนั้นอยู่ในเหล่าสวนสวรรค์และแม่น้ำลำธาร

{54:55} ในสถานที่อันทรงเกียรติ ณ ที่พระเจ้าพระผู้ทรงอานุภาพ

กลับไปที่สารบัญ