ซูเราะหฺอัลฆอชิยะหฺ

จาก วิกิซอร์ซ
(เปลี่ยนทางจาก ซูเราะหฺอัลฆอซิยะหฺ)

88. ซูเราะหฺอัลฆอซิยะหฺ (บท ภูมิที่ครอบงำ)

ด้วยพระนามแห่งอัลลอหฺ พระผู้ทรงเมตตายิ่ง พระผู้ทรงปรานียิ่ง

{88:1} ข่าวคราวแห่งภูมิที่ครอบงําได้มาถึงเธอแล้วไหม?

{88:2} ในวันนั้นมีหลายใบหน้าที่เศร้าสลด

{88:3} ที่ตรากตรำ เหนื่อยยาก

{88:4} เข้าไปเผาไหม้ในเพลิงร้อน

{88:5} จะถูกให้ดื่มจากน้ำพุที่ร้อนจัด

{88:6} ไม่มีอาหารอื่นนอกจากต้นหนามแห้ง

{88:7} มันจะไม่ทำให้อ้วน และไม่ทำให้หายหิว

{88:8} ในวันนั้นมีหลายใบหน้าที่เบิกบาน

{88:9} พึงพอใจเพราะการขวนขวายของตน

{88:10} อยู่ในสวนสวรรค์อันสูงตระหง่าน

{88:11} ในนั้นจะไม่ได้ยินเรื่องไร้สาระ

{88:12} ในนั้นมีตาน้ำไหลริน

{88:13} ในนั้นมีเตียงตั่งถูกยกสูงเด่น

{88:14} และมีแก้วน้ำจัดวาง

{88:15} และมีหมอนอิงเรียงราย

{88:16} และมีพรมที่ลาด

{88:17} พวกเขาไม่พิจารณาดูอูฐดอกหรือว่า มันถูกบังเกิดมาอย่างใด?

{88:18} และท้องฟ้า มันถูกยกให้สูงขึ้นอย่างใด?

{88:19} และภูเขา มันถูกปักตั้งไว้อย่างใด?

{88:20} และแผ่นดิน มันถูกแผ่ลาดไว้อย่างใด?

{88:21} ดังนั้นจงตักเตือนเถิด เพราะแท้จริงเธอเป็นเพียงผู้ตักเตือนเท่านั้น

{88:22} เธอไม่ใช่ผู้บังคับพวกเขา

{88:23} นอกจากผู้ที่ผินหลังให้และปฏิเสธศรัทธาเท่านั้น

{88:24} อัลลอหฺจะทรงลงโทษเขาซึ่งการลงโทษอันมหันต์

{88:25} แท้จริง ยังเราเท่านั้นคือการกลับคืนของพวกเขา

{88:26} แล้วก็แท้จริงหน้าที่ของเรานั้นคือการชําระคดีพวกเขา

กลับไปที่สารบัญ