ซูเราะหฺอัลญาษิยะหฺ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

45. ซูเราะหฺอัลญาษิยะหฺ (บท ผู้คุกเข่า)

ด้วยพระนามแห่งอัลลอหฺ พระผู้ทรงเมตตายิ่ง พระผู้ทรงปรานียิ่ง

{45:1} ฮา มีม

{45:2} การประทานลงมาของคัมภีร์นี้จากอัลลอหฺ พระผู้ทรงอํานาจ พระผู้ทรงปรีชาญาณ

{45:3} แท้จริงในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้น ก็มีนานาสัญญาณสำหรับศรัทธาชน

{45:4} และในการบังเกิดพวกเธอ และการที่พระองค์ทรงให้สัตว์แพร่กระจาย ก็เป็นนานาสัญญาณสำหรับหมู่ชนผู้เชื่อมั่น

{45:5} และการสับเปลี่ยนของราตรีและทิวา และการที่อัลลอหฺทรงนำปัจจัยยังชีพลงมาจากฟ้า แล้วทรงใช้มันชุบชีวิตแผ่นดินหลังจากความตายของมัน และการเปลี่ยนทิศทางเดินของลม ย่อมเป็นนานาสัญญาณสำหรับหมู่ชนผู้ใช้สติปัญญา

{45:6} นั่นคือนานาสัญญาณของอัลลอหฺ ซึ่งเราได้สาธยายสัญญาณเหล่านั้นแก่เธอด้วยความจริง และสัญญาณต่าง ๆ ของพระองค์ที่พวกเขาจะมีศรัทธากัน

{45:7} ความหายนะจงประสบแด่ทุกคนที่เป็นผู้โกหก ผู้ทำบาปมาก

{45:8} เขาได้ฟังโองการของอัลลอหฺถูกสาธยายแก่เขา แล้วเขาก็ดื้อรั้นอย่างยะโส ประหนึ่งว่าเขาไม่เคยฟังโองการมาก่อนเลย ดังนั้นจงแจ้งข่าวแก่เขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวด

{45:9} และเมื่อเขาได้ทราบสิ่งใดจากโองการของเรา เขาก็ถือเอาโองการเหล่านั้นเป็นของล้อเลียน ชนเหล่านี้สำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอันอัปยศ

{45:10} เบื้องหน้าพวกเขาคือนรกญะหันนัม และสิ่งที่พวกเขาขวนขวายไว้จะไม่อํานวยประโยชน์อันใดแก่พวกเขาได้ และสิ่งที่พวกเขายึดถือเอาเป็นผู้คุ้มครองอื่นจากอัลลอหฺก็จะไม่อำนวยประโยชน์เช่นกัน และพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างใหญ่หลวง

{45:11} นี่คือแนวทางที่ถูกต้อง ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อสัญญาณแห่งพระเจ้าของพวกตน พวกเขาจะได้รับการลงโทษอันมหันต์อย่างเจ็บปวด

{45:12} อัลลอหฺคือผู้ทรงทำให้ทะเลเป็นประโยชน์สำหรับพวกเธอ เพื่อให้เรือเดินสมุทรแล่นไปตามน่านน้ำโดยพระบัญชาของพระองค์ และเพื่อพวกเธอจะได้แสวงหาความโปรดปรานของพระองค์และเพื่อพวกเธอจะได้ขอบพระคุณ

{45:13} และพระองค์ทรงทำให้สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินเป็นประโยชน์แก่พวกเธอ ทั้งหมดนี้มาจากพระองค์ แท้จริงในการนั้น ย่อมเป็นสัญญาณสำหรับหมู่ชนผู้ใคร่ครวญ

{45:14} จงกล่าวเถิดแก่บรรดาผู้มีศรัทธา ให้พวกเขาอภัยแก่บรรดาผู้ที่ไม่หวังในบรรดาวันของอัลลอหฺ เพื่อพระองค์จะทรงตอบแทนแก่หมู่ชนตามที่พวกเขาได้ขวนขวายเอาไว้

{45:15} ผู้ใดกระทำความดีก็จะได้แก่ตัวของเขาเอง และผู้ใดกระทำความชั่ว ก็จะตกหนักแก่ตัวของเขาเอง แล้วพวกเธอย่อมจะกลับคืนสู่พระเจ้าของพวกเธอ

{45:16} และโดยแน่นอนเราได้ประทานคัมภีร์และการพิพากษาและการเป็นนบีแก่วงศ์วานของอิสรออีล และเราได้ให้ปัจจัยยังชีพจากสิ่งดี ๆ แก่พวกเขา และเราได้เคยเชิดชูพวกเขาให้เหนือประชาชาติทั้งหลาย

{45:17} และเราได้ประทานหลักฐานอันชัดแจ้งทั้งหลายแก่พวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาไม่ได้ขัดแย้งกัน เว้นแต่หลังจากการที่ความรู้ได้มายังพวกเขาแล้ว แต่เนื่องจากความริษยาระหว่างพวกเขากันเอง แท้จริงพระเจ้าจะทรงพิพากษาระหว่างพวกเขาในวันฟื้นคืนชีพในสิ่งที่พวกเขาได้ขัดแย้งกัน

{45:18} แล้วเราได้ตั้งเธอให้อยู่บนแนวทางหนึ่งในเรื่องของศาสนาที่แท้จริง ดังนั้นจงปฏิบัติตามแนวทางนั้น และอย่าได้ปฏิบัติตามตัณหาของบรรดาผู้ไม่รู้

{45:19} แท้จริงพวกเขาไม่อาจจะช่วยเธอให้พ้นจากอัลลอหฺแต่อย่างใด และแท้จริงพวกอธรรมนั้นต่างก็เป็นมิตรซึ่งกันและกัน แต่อัลลอหฺนั้นทรงเป็นผู้คุ้มครองบรรดาผู้ยำเกรง

{45:20} อัลกุรอานนี้เป็นแสงสว่างแก่มวลมนุษย์ และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง และความเมตตาแก่หมู่ชนที่เชื่อมั่น

{45:21} หรือว่าบรรดาผู้ที่กระทำความชั่วคิดว่าเราจะทำให้พวกเขาเป็นเช่นบรรดาผู้มีศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลาย ให้เท่าเทียมกันทั้งในเวลามีชีวิตของพวกเขาและยามตายของพวกเขา? ช่างชั่วช้านัก สิ่งที่พวกเขาตัดสินกัน!

{45:22} และอัลลอหฺทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินด้วยความเที่ยงธรรม และเพื่อทุก ๆ ชีวิตจะได้รับการตอบแทนตามที่ได้ขวนขวายเอาไว้ และพวกเขาจะไม่ถูกอธรรมแต่อย่างใด

{45:23} เธอเคยเห็นผู้ที่ยึดถือเอาตัณหาของตนมาเป็นพระเจ้าของตนบ้างไหม? และอัลลอหฺจะทรงให้เขาหลงทางด้วยการรอบรู้ (ของพระองค์) และทรงผนึกการการฟังของเขาและหัวใจของเขา และทรงทำให้มีสิ่งบดบังดวงตาของเขา ดังนั้นผู้ใดเล่าจะชี้แนะแก่เขาหลังจากอัลลอหฺ พวกเธอไม่ได้ใคร่ครวญกันดอกหรือ?

{45:24} และพวกเขากล่าวว่า "มันมีแต่เพียงชีวิตของเราแห่งโลกนี้ เราจะตายและเราจะเป็น และไม่มีสิ่งใดจะมาทำลายเราให้พินาศได้ นอกจากกาลเวลาเท่านั้น" พวกเขาไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นดอก พวกเขาเพียงแต่คาดเดา

{45:25} และเมื่อสัญญาณต่าง ๆ อันชัดแจ้งของเราถูกสาธยายแก่พวกเขา ข้อขัดแย้งของพวกเขาก็เพียงแต่การที่พวกเขากล่าวว่า "จงนำบรรพบุรุษของเราให้คืนชีพกลับมา หากพวกท่านเป็นผู้สัตย์จริง"

{45:26} จงกล่าวเถิด "อัลลอหฺทรงให้พวกเธอมีชีวิตขึ้นมา และทรงให้พวกเธอตายไป แล้วพระองค์จะทรงรวบรวมพวกเธอในวันฟื้นคืนชีพอย่างไม่มีข้อสงสัยใด ๆ ในเรื่องนั้น แต่มนุษย์ส่วนมากไม่รู้"

{45:27} และอํานาจแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นของอัลลอหฺ แล้ววันที่โลกาวินาศเกิดขึ้น ในวันนั้นบรรดาผู้กล่าวเท็จจะสูญเสีย

{45:28} และเธอจะเห็นชนทุกชาติอยู่ในสภาพคุกเข่า ทุกประชาชาติจะถูกเรียกไปสู่บันทึกของตน วันนี้พวกเธอจะได้รับการตอบแทนตามที่พวกเธอได้กระทำไว้

{45:29} นี้คือบันทึกของเรา ที่พูดถึงเรื่องของพวกเธอด้วยความจริง แท้จริงเราได้ให้บันทึกไว้ตามที่พวกเธอได้กระทำไว้

{45:30} ส่วนบรรดาผู้มีศรัทธา และกระทำความดีทั้งหลาย พระเจ้าของพวกเขาก็จะทรงให้พวกเขาเข้าอยู่ในความเมตตาของพระองค์ นั่นคือความสำเร็จอันชัดแจ้ง

{45:31} ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธผู้มีศรัทธานั้น บรรดาโองการของฉัน ไม่ได้ถูกสาธยายแก่พวกเธอดอกหรือ? แต่พวกเธออวดโอหังและพวกเธอเป็นหมู่ชนผู้กระทำผิด

{45:32} และเมื่อได้มีการกล่าวว่า "แท้จริงสัญญาของอัลลอหฺนั้นเป็นความจริง และโลกาวินาศนั้นไม่มีข้อสงสัยใด ๆ ในเรื่องนั้น" พวกเธอก็จะกล่าวว่า "เราไม่รู้ว่าโลกาวินาศคืออันใด? เราคิดว่ามันเพียงแต่เป็นการคาดคะเนเท่านั้น และเราไม่ได้เป็นผู้เชื่อมั่นในเรื่องนี้"

{45:33} และความชั่วที่พวกเขาได้กระทำเอาไว้จะเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขา และสิ่งที่พวกเขาเคยเยาะเย้ยไว้นั้นก็ห้อมล้อมพวกเขา

{45:34} และจะมีการกล่าวขึ้นว่า "วันนี้เราจะลืมพวกเธอ เช่นที่พวกเธอได้ลืมการพบในวันนี้ของพวกเธอ และนรกคือที่พำนักของพวกเธอ และพวกเธอจะไร้ผู้ช่วยเหลือ"

{45:35} เช่นนั้นแหละ เพราะพวกเธอได้ยึดถือเอาสัญญาณต่าง ๆ ของอัลลอหฺเป็นของล้อเลียน และชีวิตแห่งโลกนี้ได้ล่อลวงพวกเธอ ดังนั้นวันนี้พวกเขาจะไม่ถูกนำออกจากนรกนั้น และพวกเขาจะไม่ถูกขอร้องให้กลับไปแก้ตัวเพื่อขอขมาโทษ

{45:36} ฉะนั้นมวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอหฺ พระเจ้าแห่งชั้นฟ้าทั้งหลาย และพระเจ้าแห่งแผ่นดินนี้ พระเจ้าแห่งสากลโลก

{45:37} ความยิ่งใหญ่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและในแผ่นดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอหฺเท่านั้น และพระองค์เป็นพระผู้ทรงอํานาจ พระผู้ทรงปรีชาญาณ

กลับไปที่สารบัญ