ซูเราะหฺอัลญิน

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

72. ซูเราะหฺอัลญิน (บท ญิน)

ด้วยพระนามแห่งอัลลอหฺ พระผู้ทรงเมตตายิ่ง พระผู้ทรงปรานียิ่ง

{72:1} จงกล่าวเถิด "ได้มีการเปิดเผยสำแดงมายังฉันว่า พวกญินจํานวนหนึ่งได้มาสดับฟัง และพวกเขากล่าวว่า 'เราได้ยินกุรอานที่แปลกพิศดาร'

{72:2} 'นำไปสู่ทางที่ถูกต้อง ดังนั้นพวกเราจึงศรัทธาต่ออัลกุรอานนั้น และเราจะไม่ตั้งสิ่งใดเป็นภาคีต่อพระเจ้าของเรา'

{72:3} 'และความจริงนั้นความยิ่งใหญ่แห่งพระเจ้าของเรานั้นสูงส่งยิ่ง พระองค์ไม่ทรงมีภริยาและไม่ทรงมีบุตร'

{72:4} 'และแท้จริงคนโง่ในหมู่พวกเราได้กล่าวร้ายต่ออัลลอหฺอย่างเกินเหตุ'

{72:5} 'และแท้จริงเราคาดคิดว่า มนุษย์และญินจะไม่กล่าวเท็จต่ออัลลอหฺเป็นอันขาด'

{72:6} 'และแท้จริงมนุษย์บางคนเคยขอความคุ้มครองจากญินบางตน ดังนั้นพวกมนุษย์จึงทำให้พวกญินเพิ่มการหยิ่งจองหองยิ่งขึ้น'

{72:7} 'และแท้จริงพวกมนุษย์คาดคิดเช่นเดียวกับที่พวกญินคาดคิด ว่าอัลลอหฺจะไม่ทรงส่งผู้ใดเป็นศาสนทูต'

{72:8} 'และแท้จริงเราได้ค้นคว้าหาข่าว ณ ชั้นฟ้า แต่เราได้พบ ณ ที่นั่นเต็มไปด้วยยามเฝ้าผู้เข้มแข็งและอุกาบาต'

{72:9} 'และแท้จริงเราเคยนั่ง ณ สถานที่นั่งในท้องฟ้านั้นเพื่อดักฟัง แต่ขณะนี้ผู้ใดนั่งฟังเขาก็จะพบเปลวเพลิงถูกเตรียมไว้สำหรับเขา'

{72:10} 'และแท้จริงเราไม่รู้ดอกว่า ความเลวร้ายเป็นที่ประสงค์แก่ผู้ที่อยู่บนโลก หรือว่าพระเจ้าของพวกเขาทรงปรารถนาแนวทางที่ถูกต้องแก่พวกเขากันแน่'

{72:11} 'และแท้จริงในหมู่พวกเรานั้นมีที่ดี และในหมู่พวกเราก็มีที่นอกเหนือจากนั้น พวกเราอยู่ในแนวทางที่แตกต่างกัน'

{72:12} 'และแท้จริงเราคาดคิดว่า เราจะไม่รอดพ้นจาก (การลงโทษ) ของอัลลอหฺในแผ่นดินนี้ และเราไม่อาจจะหนีให้พ้นจากพระองค์ได้

{72:13} 'และแท้จริงเมื่อเราได้ยินอัลกุรอาน เราก็ศรัทธาต่ออัลกุรอานนั้น ดังนั้นผู้ใดมีศรัทธาต่อพระเจ้าของตน เขาก็จะไม่หวั่นเกรงต่อการสูญเสียและการอยุติธรรม'

{72:14} 'และแท้จริงในหมู่พวกเรามีผู้ที่เป็นผู้สวามิภักดิ์ และในหมู่พวกเรามีผู้อธรรม ดังนั้นผู้ใดสวามิภักดิ์ ชนเหล่านั้นก็ได้มุ่งสู่แนวทางที่ถูกต้อง'

{72:15} 'และส่วนบรรดาผู้ที่หันห่างออกจากความจริง พวกเขาก็เป็นฟืนของเพลิงนรก'

{72:16} และหากพวกเขาธํารงมั่นอยู่บนแนวทางที่เที่ยงธรรม แน่นอนเราก็จะให้พวกเขามีโชคผลกว้างขวาง

{72:17} เพื่อเราจะทดสอบพวกเขาในเรื่องนี้ และผู้ใดหันห่างจากการรำลึกถึงพระเจ้าของตน พระองค์จะให้เขาได้รับการลงโทษอันแสนสาหัส

{72:18} 'และว่าแท้จริงบรรดามัสญิดนั้นเป็นของอัลลอหฺ ดังนั้นพวกเธออย่าวิงวอนขอผู้ใดเคียงคู่กับอัลลอหฺ'

{72:19} 'และว่าแท้จริงเมื่อบ่าวของอัลลอหฺ ยืนขึ้นกล่าววิงวอนขอต่อพระองค์ พวกเขาก็ได้ห้อมล้อมเขาอย่างหนาแน่น'

{72:20} จงกล่าวเถิดว่า "แท้จริงฉันวิงวอนขอต่อพระเจ้าของฉัน และฉันจะไม่ตั้งผู้ใดเป็นภาคีต่อพระองค์"

{72:21} จงกล่าวเถิดว่า "แท้จริงฉันไม่มีอํานาจที่จะให้โทษและให้คุณแก่พวกเธอ"

{72:22} จงกล่าวเถิดว่า "ไม่มีผู้ใดจะคุ้มครองฉันให้พ้นจากอัลลอห์ได้ และฉันจะไม่พบที่พึ่งอันใดอื่นจากพระองค์เลย"

{72:23} เว้นแต่ฉันจะเผยแผ่ (สิ่งที่รับ) จากอัลลอหฺ และสาส์นของพระองค์ และผู้ใดฝ่าฝืนอัลลอหฺ และศาสนทูตของพระองค์แท้จริงสำหรับเขานั้นคือเพลิงนรก เป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นนิรันดร

{72:24} จนกระทั่งเมื่อพวกเขาได้เห็นสิ่งที่พวกเขาถูกสัญญาไว้ แล้วพวกเขา ก็จะได้รู้ว่าผู้ใดกันที่เป็นผู้อ่อนแอยิ่งในการเป็นผู้ช่วยเหลือ และมีจํานวนน้อยกว่า

{72:25} จงกล่าวเถิด "ฉันไม่รู้ดอก สิ่งที่พวกเธอถูกสัญญาไว้นั้นอยู่ใกล้ หรือว่าพระเจ้าของฉันจะทรงกําหนดเวลาการลงโทษนั้นให้ห่างไกลออกไปกันแน่"

{72:26} พระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับ ดังนั้นพระองค์จะไม่ทรงเปิดเผยสิ่งเร้นลับของพระองค์แก่ผู้ใด

{72:27} นอกจากผู้ที่พระองค์ทรงยินดี เช่นศาสนทูต ดังนั้นพระองค์จะทรงส่งผู้พิทักษ์เฝ้าดูแลข้างหน้าและข้างหลังเขา

{72:28} เพื่อพระองค์จะทรงรู้ว่า พวกเขาได้เผยแผ่สาส์นของพระเจ้าของพวกเขาแล้ว และพระองค์ได้ทรงล้อมทุกสิ่งที่อยู่ ณ ที่พวกเขา และพระองค์ทรงนับจํานวนทุก ๆ สิ่งไว้อย่างครบถ้วน

กลับไปที่สารบัญ