ซูเราะหฺอัลบัยยินะหฺ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

98. ซูเราะหฺ อัลบัยยินะหฺ (บท หลักฐานอันชัดแจ้ง)

ด้วยพระนามแห่งอัลลอหฺ พระผู้ทรงเมตตายิ่ง พระผู้ทรงปรานียิ่ง

{98:1} บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่ชาวคัมภีร์และเหล่าผู้ตั้งภาคีนั้นจะไม่หลุดพ้น จนกว่าจะได้มีหลักฐานอันชัดแจ้งมายังพวกเขา

{98:2} คือศาสนทูตคนหนึ่งจากอัลลอหฺเพื่ออ่านคัมภีร์อันบริสุทธิ์

{98:3} ในคัมภีร์นั้นมีบัญญัติอันเที่ยงตรง

{98:4} และบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์นั้นไม่ได้แตกแยกกัน เว้นแต่หลังจากที่ได้มีหลักฐานอันชัดแจ้งมายังพวกเขาแล้ว

{98:5} และพวกเขาไม่ได้ถูกบัญชาให้กระทำอื่นใด นอกจากเพื่อเคารพสักการะต่ออัลลอหฺ เป็นผู้มีเจตนาบริสุทธิ์ในการภักดีต่อพระองค์ เป็นผู้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงและดํารงการนมาซ และจ่ายซะกาต และนั่นแหละคือศาสนาอันเที่ยงธรรม

{98:6} แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่ชาวคัมภีร์และเหล่าผู้ตั้งภาคีนั้นจะอยู่ในนรกญะหันนัม พวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล ชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นมนุษย์ที่ชั่วช้ายิ่ง

{98:7} แท้จริงบรรดาผู้มีศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลาย ชนเหล่านั้น พวกเขาเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐยิ่ง

{98:8} การตอบแทนของพวกเขา ณ ที่พระเจ้าของพวกเขาคือบรรดาสวนสวรรค์แห่งอะดัน ณ เบื้องล่างของมันมีแม่น้ำลำธารไหลผ่าน พวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นนิรันดร อัลลอหฺทรงปิติต่อพวกเขา และพวกเขาก็ยินดีในพระองค์ นั่นคือสำหรับผู้ที่กลัวเกรงพระเจ้าของพวกตน

กลับไปที่สารบัญ