ซูเราะหฺอัลมะอาริจญ์

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

70. ซูเราะหฺอัลมะอาริจญ์ (เหล่าทางขึ้นสู่เบื้องสูง)

ด้วยพระนามแห่งอัลลอหฺ พระผู้ทรงเมตตายิ่ง พระผู้ทรงปรานียิ่ง

{70:1} ผู้ขอคนหนึ่งได้ขอการลงโทษที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

{70:2} บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นจะไม่มีผู้ปกป้องให้พ้นจากการลงโทษ

{70:3} ที่มาจากอัลลอหฺผู้เป็นเจ้าของเหล่าทางขึ้นสู่เบื้องสูง

{70:4} มะลาอิกะหฺและวิญญาณนั้น จะขึ้นไปหาพระองค์ในวันหนึ่ง ซึ่งกําหนดของมันเท่ากับห้าหมื่นปี

{70:5} ดังนั้นเธอจงอดทนด้วยความอดทนที่ดีงามเถิด

{70:6} แท้จริงพวกเขานั้นมองเห็นว่าการลงโทษนั้นห่างไกล

{70:7} ทว่าเราเห็นว่ามันใกล้

{70:8} วันที่ท้องฟ้าจะเป็นเช่นทองแดงที่หลอมละลาย

{70:9} และบรรดาภูเขาจะเป็นเช่นขนสัตว์ที่ปลิวว่อน

{70:10} และมิตรจะไม่ถามถึงมิตร

{70:11} ถึงแม้ว่าพวกเขาจะประสานสายตาซึ่งกันและกันก็ตาม อาชญากรนั้นใคร่จะไถ่ตนให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอหฺในวันนั้นด้วยบุตรหลานของตน

{70:12} และด้วยภริยาของตน และด้วยพี่น้องของตน

{70:13} และด้วยญาติพี่น้องของตน ซึ่งได้ให้ที่พักอาศัยแก่เขา

{70:14} และด้วยผู้ที่อยู่ในแผ่นดินทั้งมวล เพื่อที่จะให้เขารอดพ้นจากการลงโทษ

{70:15} ไม่ดอก! แท้จริงมันเป็นเพลิงนรกที่ลุกโชน

{70:16} ที่ถลกหนังศีรษะ

{70:17} มันจะเรียกผู้ที่ผินหลัง และหันห่าง(จากสัจธรรม)

{70:18} และสะสมทรัพย์สินและปิดบังไว้

{70:19} แท้จริงมนุษย์นั้นถูกบังเกิดมาเป็นคนหวั่นไหว

{70:20} เมื่อความทุกข์ยากประสบแก่เขา ก็กระวนกระวาย

{70:21} และเมื่อความสุขสบายประสบแก่เขา ก็หวงแหน

{70:22} นอกจากบรรดาผู้กระทำนมาซ

{70:23} บรรดาผู้ซึ่งอยู่ในการนมาซของพวกตนเป็นประจํา

{70:24} และบรรดาผู้ที่มีส่วนที่ถูกกําหนดไว้ ในทรัพย์สินของตน

{70:25} สำหรับผู้ที่เอ่ยขอและผู้ที่ถูกห้าม

{70:26} และบรรดาผู้ที่เชื่อมั่นต่อวันแห่งการตอบแทน

{70:27} และบรรดาผู้ที่มีความหวาดหวั่นต่อการลงโทษแห่งพระเจ้าของพวกตน

{70:28} แท้จริงการลงโทษแห่งพระเจ้าของพวกเขาไม่เป็นที่ปลอดภัย

{70:29} และบรรดาผู้ที่ระวังรักษาอวัยวเพศของพวกตน

{70:30} นอกจากแก่คู่ครองของพวกตน หรือที่มือขวาของพวกตนครอบครองพวกเขาก็จะไม่เป็นผู้ที่ถูกตําหนิ

{70:31} ดังนั้นผู้ใดล่วงละเมิดนอกเหนือไปจากนั้น ชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้ละเมิด

{70:32} และบรรดาผู้ที่ระวังรักษาสิ่งที่ได้รับมอบหมายของพวกเขาและคํามั่นสัญญาของพวกเขา

{70:33} และบรรดาผู้ที่ดํารงมั่นต่อการเป็นพยานของพวกเขา

{70:34} และบรรดาผู้ที่รักษาการนมาซของพวกตน

{70:35} ชนเหล่านั้นเป็นผู้ได้รับเกียรติในเหล่าสวนสวรรค์

{70:36} ใยบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจึงวิ่งตาเหลือกมาทางเธอ?

{70:37} ทางขวาหรือทางซ้ายของเธอเป็นหมู่เหล่า

{70:38} แต่ละคนในหมู่พวกเขา ต่างก็อยากจะเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์อันสุขสำราญกระนั้นหรือ?

{70:39} ไม่ดอก! แท้จริงเราได้สร้างพวกเขาจากสิ่งที่พวกเขารู้กันดี

{70:40} ฉันขอสาบานต่อพระเจ้าแห่งบรรดาบูรพทิศและบรรดาประจิมทิศ ว่าเราเป็นผู้มีเดชานุภาพอย่างแน่นอน

{70:41} ต่อการที่เราจะเปลี่ยนตัวแทน ซึ่งดีกว่าพวกเขา และเราจะไม่เป็นผู้สิ้นความสามารถ

{70:42} ดังนั้น เธอจงปล่อยพวกเขาให้มั่วสุมและหลงระเริง จนกว่าพวกเขาจะได้พบกับวันของพวกตน ซึ่งพวกเขาถูกสัญญาไว้

{70:43} วันที่พวกเขาจะออกมาจากหลุมฝังศพอย่างรีบเร่ง คล้ายกับพวกเขาวิ่งกรูไปยังเจว็ดของพวกตน

{70:44} สายตาของพวกเขาละห้อยเศร้าสลด ความอัปยศปกคลุมพวกเขา นั่นคือวันที่พวกเขาถูกสัญญาไว้

กลับไปที่สารบัญ