ซูเราะหฺอัลมุมตะฮะนะหฺ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

60. ซูเราะหฺอัลมุมตะฮะนะหฺ (สตรีผู้ถูกทดสอบ)

ด้วยพระนามแห่งอัลลอหฺ พระผู้ทรงเมตตายิ่ง พระผู้ทรงปรานียิ่ง

{60:1} ดูกร บรรดาผู้มีศรัทธา! พวกเธออย่าคบศัตรูของฉันและศัตรูของพวกเธอเป็นมิตร - โดยให้ความรักใคร่แก่พวกเขา ทั้ง ๆ ที่พวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อสิ่งที่มีมายังพวกเธอ คือสัจธรรม พวกเขาขับไล่ศาสนทูตและพวกเธอ เนื่องเพราะพวกเธอศรัทธาต่ออัลลอหฺ พระเจ้าของพวกเธอ - หากพวกเธอได้เคยออกไปต่อสู้ในแนวทางของฉัน และแสวงหาความโปรดปรานของฉัน - โดยซ่อนความรักใคร่แก่พวกเขาอย่างลับ ๆ และฉันรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเธอปิดบัง และสิ่งที่พวกเธอเปิดเผย และผู้ใดในหมู่พวกเธอกระทำเช่นนั้น แน่นอนเขาได้หลงออกจากทางอันเที่ยงธรรม

{60:2} หากพวกเขามีสถานะดีกว่าพวกเธอ พวกเขาก็จะแสดงตัวเป็นศัตรูกับพวกเธอ และจะยื่นมือของตนเพื่อทำร้ายพวกเธอ และลิ้นของพวกเขาจะกล่าวร้ายสาปแช่ง และพวกเขาใคร่ที่จะให้พวกเธอเป็นพวกปฏิเสธศรัทธา

{60:3} ความสัมพันธ์ทางเครือญาติของพวกเธอและลูกหลานของพวกเธอจะไม่อํานวยประโยชน์อันใดแก่พวกเธอในว้นฟื้นคืนชีพดอก พระองค์จะทรงตัดสินระหว่างพวกเธอ และอัลลอหฺทรงสอดส่องในสิ่งที่พวกเธอกระทำ

{60:4} แน่นอนได้มีแบบอย่างอันดีงามสำหรับพวกเธอแล้วในอิบรอฮีม และบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเขา เมื่อพวกเขากล่าวแก่หมู่ชนของพวกตนว่า "พวกเราขอปลีกตัวจากพวกเธอและสิ่งที่พวกเธอเคารพบูชาอื่นจากอัลลอหฺ เราขอปฏิเสธศรัทธาต่อ(ศาสนาของ)พวกเธอและการเป็นศัตรู และการเกลียดชัง ระหว่างพวกเรากับพวกเธอได้ปรากฏขึ้นแล้ว (และจะคงอยู่)ตลอดไป จนกว่าพวกเธอจะศรัทธาต่ออัลลอหฺพระองค์เดียว" นอกจากคํากล่าวของอิบรอฮีมแก่บิดาของตน (ที่ว่า) "แน่นอนฉันจะขออภัยโทษให้แก่ท่าน ทั้ง ๆ ที่ฉัน ไม่มีอํานาจอันใดจะช่วยท่าน(ให้พ้นจากการลงโทษ)จากอัลลอหฺได้" "พระเจ้าของพวกข้าฯ! แด่พระองค์เราขอมอบหมาย และยังพระองค์เท่านั้นเราขอลุแก่โทษ และยังพระองค์เท่านั้นคือการกลับคืน"

{60:5} "พระเจ้าของพวกข้าฯ! โปรดอย่าให้พวกข้าฯเป็นที่ทดสอบของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา โปรดอภัยให้แก่พวกข้าฯ พระเจ้าของพวกข้าฯ! แท้จริงพระองค์คือพระผู้ทรงอํานาจ พระผู้ทรงปรีชาญาณ"

{60:6} โดยแน่นอน ได้มีแบบอย่างอันดีงามในพวกเขาสำหรับพวกเธอแล้วแก่ผู้ที่หวังใน(การตอบแทนของ)อัลลอหฺและวันสุดท้าย และผู้ใดผินหลังให้(การศรัทธา) ดังนั้น แท้จริงอัลลอหฺคือ พระผู้ทรงพอเพียง พระผู้ทรงเป็นที่สรรเสริญ

{60:7} บางทีอัลลอหฺจะทรงบันดาลให้เกิดความรักใคร่ระหว่างพวกเธอกับบรรดาผู้ที่พวกเธอถือเป็นศัตรูในหมู่พวกเขา และอัลลอหฺคือพระผู้ทรงอานุภาพ และอัลลอหฺคือพระผู้ทรงอภัย พระผู้ทรงปรานี

{60:8} อัลลอหฺไม่ได้ทรงห้ามพวกเธอเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ไม่ได้ต่อต้านพวกเธอในเรื่องศาสนา และพวกเขาก็ไม่ได้ขับไล่พวกเธอออกจากบ้านเรือนของพวกเธอ ในการที่พวกเธอจะทำความดีแก่พวกเขา และให้ความยุติธรรมแก่พวกเขา แท้จริงอัลลอหฺทรงรักผู้มีความยุติธรรม

{60:9} ทว่าอัลลอหฺทรงห้ามพวกเธอเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ต่อต้านพวกเธอในเรื่องศาสนา และขับไล่พวกเธอออกจากบ้านเรือนของพวกเธอ และช่วยเหลือให้ขับไล่พวกเธอ ในการที่พวกเธอจะผูกมิตรกับพวกเขา และผู้ใดผูกมิตรกับพวกเขา ชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้อธรรม

{60:10} ดูกร บรรดาผู้มีศรัทธา! เมื่อบรรดาหญิงผู้ศรัทธาเป็นผู้ลี้ภัยมาหาพวกเธอ ก็จงสอบสวนพวกนาง อัลลอหฺทรงรู้ดียิ่งในการศรัทธาของพวกนาง ครั้นเมื่อพวกเธอรู้ว่าพวกนางเป็นผู้ศรัทธา ก็อย่าได้ส่งพวกนางกลับไปยังพวกปฏิเสธศรัทธา พวกนางไม่ได้เป็นที่อนุมัติแก่พวกเขา และพวกเขาก็ไม่ได้เป็นที่อนุมัติแก่พวกนาง และจงจ่าย(สินสอด)คืนให้พวกเขา ที่พวกเขาได้เคยจ่ายไป และไม่เป็นบาปอันใดแก่พวกเธอที่จะสมรสกับพวกนาง หากพวกเธอได้ให้สินสอดของพวกนางนั้นแก่พวกนาง และอย่าหน่วงเหนี่ยวพันธะการสมรสของบรรดาหญิงผู้ปฏิเสธศรัทธา และจงขอคืนสิ่งที่พวกเธอได้ใช้จ่ายไป และให้พวกเขาขอคืนสิ่งที่พวกเขาได้ใช้จ่ายไป นั่นคือข้อตัดสินของอัลลอหฺ พระองค์ทรงตัดสินในระหว่างพวกเธอ และอัลลอหฺคือพระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงปรีชาญาณ

{60:11} และถ้าคนใดในบรรดาภริยาของพวกเธอหนีไปสู่พวกปฏิเสธศรัทธาแล้ว ครั้นเมื่อพวกเธอสามารถเก็บทรัพย์เชลยมาได้ ก็จงจ่ายคืนให้แก่บรรดาผู้ที่บรรดาภริยาของพวกเขาหนีไปนั้น เท่ากับจํานวนที่พวกเขาได้จ่ายไป และจงยำเกรงอัลลอหฺ ผู้ซึ่งพวกเธอเป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์เถิด

{60:12} ดูกร นบี! เมื่อบรรดาสตรีผู้ศรัทธาได้มาหาเธอ โดยพวกนางให้ปฏิญาณแก่เธอว่า พวกนางจะไม่ตั้งภาคีใด ๆ ต่ออัลลอหฺ และจะไม่ขโมย และจะไม่มีชู้ และจะไม่ฆ่าลูก ๆ ของพวกตน และจะไม่นำมาซึ่งการใส่ร้ายโดยการเสกสรรลูกหลงพ่อให้เป็นลูกของเขา และจะไม่ขัดขืนคําสั่งของเธอ ในเรื่องดีงาม ดังนั้นจงรับการปฏิญาณของพวกนาง และจงขอต่ออัลลอหฺให้ทรงอภัยแก่พวกนาง แท้จริงอัลลอหฺคือพระผู้ทรงอภัย พระผู้ทรงปรานีเสมอ

{60:13} ดูกร บรรดาผู้มีศรัทธา! พวกเธออย่าได้คบกับหมู่ชนที่อัลลอหฺทรงกริ้วต่อพวกเขาเป็นมิตรแน่นอนพวกเขาหมดหวังต่อวันปรโลกแล้ว เสมือนกับที่พวกปฏิเสธศรัทธาหมดหวังต่อผู้ที่อยู่ในหลุมฝังศพ

กลับไปที่สารบัญ