ซูเราะฮฺอัลมุอ์มินูน

จาก วิกิซอร์ซ
(เปลี่ยนทางจาก ซูเราะหฺอัลมุอ์มินูน)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

23. ซูเราะฮฺอัลมุอ์มินูน (บท ศรัทธาชน)

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ พระผู้ทรงเมตตายิ่ง พระผู้ทรงปรานียิ่ง

{23:1} แน่นอนบรรดาศรัทธาชนได้ประสบความสำเร็จแล้ว

{23:2} ซึ่งพวกเขาเป็นผู้ที่สงบสำรวมในการนมาซของพวกเขา

{23:3} และพวกเขาที่เป็นผู้ผินหลังไปจากเหล่าเรื่องไร้สาระ

{23:4} และพวกเขาที่เป็นผู้ชําระซะกาต

{23:5} และพวกเขาที่เป็นผู้รักษาอวัยเพศของพวกตน

{23:6} เว้นแต่แก่บรรดาภรรยาของพวกตน หรือ(นางทาส)ที่มือขวาของพวกเขาครอบครอง ในกรณีเช่นนั้นพวกเขาจะไม่ถูกตําหนิ

{23:7} ฉะนั้นผู้ใดแสวงหาอื่นจากนั้น ชนเหล่านั้น พวกเขาก็เป็นผู้ละเมิด

{23:8} และพวกเขาที่เป็นผู้เอาใจใส่ต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมายของพวกตนและสัญญาของพวกตน

{23:9} และพวกเขาที่เป็นผู้รักษาการนมาซของพวกตน

{23:10} ชนเหล่านี้แหละ พวกเขาเป็นทายาท

{23:11} ซึ่งพวกเขาจะได้รับมรดกสวนสวรรค์ชั้นฟิรเดาสฺ พวกเขาเป็นอมตะอยู่ในนั้น

{23:12} และขอสาบานว่า เราได้สร้างมนุษย์มาจากธาตุแท้ของดิน

{23:13} แล้วเราทำให้เขาเป็นเชื้ออสุจิอยู่ในที่พักอันมั่นคง

{23:14} แล้วเราได้ทำให้เชื้ออสุจิกลายเป็นก้อนเลือด แล้วเราได้ทำให้ก้อนเลือดกลายเป็นก้อนเนื้อ แล้วเราได้ทำให้ก้อนเนื้อกลายเป็นกระดูก แล้วเราหุ้มกระดูกนั้นด้วยเนื้อ แล้วเราได้เป่าวิญญาณให้เขากลายเป็นอีกรูปร่างหนึ่ง ดังนั้นอัลลอฮฺทรงจําเริญยิ่ง พระผู้ทรงเลิศแห่งปวงผู้สร้าง

{23:15} หลังจากนั้น พวกเธอก็ต้องสิ้นชีพอย่างแน่นอน

{23:16} แล้วพวกเธอจะถูกชุบชีวิตขึ้นในวันฟื้นคืนชีพ

{23:17} และแน่นอนยิ่งเราได้สร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดไว้เบื้องบนพวกเธอ และเราไม่ได้เพิกเฉย ทอดทิ้งระบบการสร้าง

{23:18} และเราได้นำน้ำลงมาจากฟ้าตามปริมาณ แล้วเราได้ให้มันขังอยู่ในแผ่นดิน และแท้จริงเราเป็นผู้มีความสามารถอย่างแน่นอนที่จะให้มันเหือดหายไป

{23:19} และด้วยน้ำนั้นเราทำให้มันเป็นสวนหลากหลายแก่พวกเธอ มีต้นอินทผาลัม และต้นองุ่น ในสวนนั้น พวกเธอมีผลไม้มากมาย และส่วนหนึ่งพวกเธอก็บริโภคมัน

{23:20} และเราได้ทำให้มันเป็นต้นไม้ที่ภูเขาซีนาย ซึ่งมันได้ผลิตออกมาเป็นน้ำมันและน้ำแกง สำหรับผู้บริโภค

{23:21} และแท้จริงในเรื่องปศุสัตว์นั้นเป็นบทเรียนสำหรับพวกเธอ เราให้พวกเธอดื่ม(น้ำนม)ที่อยู่ในท้องของมัน และในตัวมันมีประโยชน์มากมายสำหรับพวกเธอ และบางชนิดพวกเธอก็บริโภคมัน

{23:22} และพวกเธอได้บรรทุกบนหลังมัน เช่นเดียวกับใช้บรรทุกบนนาวา

{23:23} และแท้จริงเราได้ส่งนูหฺไปยังหมู่ชนของเขา ดังนั้นเขาได้กล่าวว่า "โอ้ หมู่ชนของฉัน! พวกเธอจงเคารพสักการะอัลลอฮฺเถิด พวกเธอนั้นไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใด นอกจากพระองค์ ดังนั้นพวกเธอจะไม่ยำเกรงหรือ?"

{23:24} แล้วหัวหน้าของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่ชนของเขาได้กล่าวขึ้นว่า "เขาผู้นี้ไม่ใช่ผู้ใดอื่นนอกจากเป็นมนุษย์ธรรมดาเช่นเดียวกับพวกท่าน เพียงแต่เขาต้องการที่จะทำตัวให้ดีเด่นกว่าพวกท่าน และหากอัลลอฮฺทรงประสงค์แล้ว แน่นอนพระองค์จะทรงส่งมะลาอิกะฮฺลงมา เราไม่เคยได้ยินคําพูดเช่นนี้ในสมัยบรรพบุรุษรุ่นก่อนของพวกเราเลย"

{23:25} "เขาไม่ได้เป็นอันใดนอกจากเป็นคนบ้า ดังนั้นพวกท่านจงอดทนคอยเขาสักระยะเวลาหนึ่งเถิด"

{23:26} นูหฺได้กล่าวว่า "พระเจ้าของข้าฯ! โปรดช่วยเหลือข้าฯด้วย เพราะพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมเชื่อข้าฯ"

{23:27} ดังนั้นเราจึงเปิดเผยสำแดงแก่เขา ให้ต่อเรือภายใต้การดูแลของเราและการสั่งสอนของเรา และเมื่อคําบัญชาของเรา ได้มาถึง น้ำในเตาก็จะเดือดพุ่ง เธอจงบรรทุกทุกชนิดของสัตว์เป็นคู่ ๆ และครอบครัวของเธอด้วย นอกจากผู้ที่คําดํารัสได้บันทึกไว้ก่อนแล้ว(ให้หายนะ)ในหมู่พวกเขา(ที่ปฏิเสธ) และเธออย่าได้พูดอ้อนวอนต่อฉันในเรื่องพวกทุจริต แท้จริงพวกเขาจะถูกทำให้จมน้ำตาย

{23:28} ครั้นเมื่อเธอและผู้ที่อยู่ร่วมกับเธอได้ขึ้นไปอยู่บนเรือแล้ว ก็จงกล่าวเถิดว่า 
"มวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺ พระผู้ซึ่งทรงให้เรารอดพ้นจากหมู่ชนทุจริต"

{23:29} และจงกล่าวเถิดว่า "พระเจ้าของข้าฯ! โปรดนำข้าฯลงจากเรือด้วยการลงที่มีความจําเริญ และพระองค์เท่านั้นเป็นผู้เลิศยิ่งแห่งบรรดาผู้นำลง"

{23:30} แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นนานาสัญญาณ และแท้จริงเราเป็นผู้ทดสอบ

{23:31} แล้วหลังจากพวกเขา เราได้บังเกิดชนอีกกลุ่มหนึ่ง

{23:32} ดังนั้นเราได้ส่งศาสนทูตคนหนึ่งของพวกเขาไปยังพวกเขา โดยกล่าวว่า "พวกเธอจงเคารพสักการะอัลลอฮฺเถิด พวกเธอไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ ดังนั้นพวกเธอจะไม่ยำเกรงหรือ?"

{23:33} และหัวหน้าหมู่ชนของเขา คือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและค้านการมีวันปรโลก และเราได้ให้ความสำราญแก่พวกเขาในโลกนี้ กล่าวว่า "เขาผู้นี้ไม่ใช่ผู้ใดอื่น 
นอกจากเป็นมนุษย์ธรรมดาเช่นเดียวกับพวกท่าน เขากินอาหารเช่นเดียวกับที่พวกท่านกิน และเขาดื่มเช่นเดียวกับพวกท่านดื่ม"

{23:34} "และหากพวกท่านเชื่อฟังมนุษย์เช่นเดียวกับพวกท่าน พวกท่านก็เป็นผู้สูญเสีย"

{23:35} "เขาสัญญากับพวกท่านว่า เมื่อพวกท่านได้ตายไปแล้ว และพวกท่านกลายเป็นดิน และกระดูกแล้ว พวกท่านจะถูกนำให้ออกมาฟื้นคืนชีพอีกใช่ไหม?"

{23:36} "ไกลเสียจริง! ไกลเสียจริง! ในสิ่งที่พวกท่านถูกสัญญาไว้"

{23:37} "ไม่มีชีวิตอันใดอีก นอกจากการดํารงชีวิตของเราในโลกนี้ เราจะตายและเราจะเป็นเพียงแค่นี้และพวกเราจะไม่ถูกชุบให้ฟื้นคืนชีพอีกแน่"

{23:38} "เขาไม่ใช่ผู้ใดอื่น นอกจากเป็นมนุษย์ธรรมดาที่กล่าวเท็จต่ออัลลอฮฺ และเราจะไม่มีศรัทธาต่อเขาเป็นอันขาด"

{23:39} เขากล่าวว่า "พระเจ้าของข้าฯ! โปรดช่วยเหลือข้าฯ เพราะพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมเชื่อข้าฯ"

{23:40} พระองค์ตรัสว่า "หลังจากชั่วเวลาอีกเล็กน้อย พวกเขาจะกลายเป็นผู้เศร้าโศกเสียใจอย่างแน่นอน"

{23:41} ดังนั้นเสียงกัมปนาทได้ผลาญชีวิตพวกเขาอย่างยุติธรรม แล้วเราได้ทำให้พวกเขากลายเป็นเศษขยะ ฉะนั้นความห่างไกล(จากพระเมตตา)จึงประสบแก่หมู่ชนทุจริต

{23:42} แล้วหลังจากพวกเขา เราได้บังเกิดหมู่ชนอีกหลายกลุ่ม

{23:43} ไม่มีประชาชาติใดที่จะได้รับการลงโทษก่อนกําหนดของมัน และก็จะไม่ล่าช้ากว่ากําหนดเช่นกัน

{23:44} แล้วเราได้ส่งบรรดาศาสนทูตของเรามาอย่างต่อเนื่องกัน ทุกครั้งที่ศาสนทูตของพวกเขาได้มายังชนชาติหนึ่ง พวกเขาก็ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อถือเขา ดังนั้นเราจึงให้พวกเขาบางกลุ่มตามหลังอีกบางกลุ่ม แล้วเราได้ทำให้พวกเขาเป็นเรื่องเล่าขาน ฉะนั้นความห่างไกล(จากพระเมตตา)จึงประสบแก่บรรดาผู้ไม่ยอมมีศรัทธา

{23:45} แล้วเราได้ส่งมูซา และพี่ชายของเขาคือฮารูน พร้อมด้วยบรรดาอภินิหารสัญญาณของเราและหลักฐานอันชัดแจ้ง

{23:46} ไปยังฟิรเอานฺและชนชั้นนำของเขา แต่พวกเขาก็หยิ่งยโส และพวกเขาเป็นหมู่ชนที่จองหอง

{23:47} พวกเขากล่าวว่า "จะให้พวกเรามีศรัทธาต่อบุคคลทั้งสอง ที่มีสภาพเช่นเดียวกับเรา และทั้ง ๆ ที่พวกพ้องของเขาทั้งสองก็เป็นทาสรับใช้เรากระนั้นหรือ?"

{23:48} ฉะนั้นพวกเขาจึงปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังเขาทั้งสอง พวกเขาจึงอยู่ในหมู่ผู้พินาศ

{23:49} และแท้จริงเราได้ให้คัมภีร์(เตารอฮฺ)แก่มูซา เพื่อพวกเขาจะได้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง

{23:50} และเราได้บ้นดาลให้อีซา บุตรมัรยัม และมารดาของเขาเป็นอภินิหารสัญญาณหนึ่ง และเราได้ให้ที่พักพิงแก่เขาทั้งสอง ณ ที่ราบสูงแห่งหนึ่ง เป็นที่พักอันสะดวกสบาย และมีธารน้ำไหล

{23:51} โอ้ บรรดาศาสนทูต! พวกเธอจงบริโภคส่วนที่ดี และจงประพฤติดีเถิด 
เพราะแท้จริงฉันรอบรู้ในสิ่งที่พวกเธอกระทำ

{23:52} แท้จริงนี่คือประชาชาติของพวกเธอ เป็นประชาชาติเดียวกัน และฉันคือพระเจ้าของพวกเธอฉะนั้นพวกเธอจงยำเกรงต่อฉัน

{23:53} พวกเขาได้แตกแยกกันในกิจการของพวกตน แต่ละฝ่ายก็พอใจในสิ่งที่ตนเองยึดถือ

{23:54} ดังนั้นเธอจงปล่อยพวกเขาให้อยู่ในความงมงายของพวกเขาเองสักระยะเวลาหนึ่งเถิด

{23:55} พวกเขาคิดว่า สิ่งที่เราได้ให้แก่พวกเขา เช่น ทรัพย์สมบัติและบุตรหลานนั้น ...

{23:56} เราได้รีบเร่งให้สิ่งที่ดี ๆ แก่พวกเขากระนั้นหรือ? ไม่ใช่เช่นนั้นดอก! ทว่าพวกเขาไม่มีความรู้สึกเลยหรือ?

{23:57} แท้จริงพวกเขาที่เป็นผู้มีจิตใจยำเกรงเนื่องจากความกลัวต่อพระเจ้าของพวกตน

{23:58} และพวกเขาที่มีศรัทธาต่อมวลสัญญาณแห่งพระเจ้าของพวกตน

{23:59} และพวกเขาที่ไม่ตั้งภาคีต่อพระเจ้าของพวกตน

{23:60} และบรรดาผู้ที่บริจาคสิ่งที่พวกตนได้มา โดยที่จิตใจของเขาเปี่ยมด้วยความหวั่นเกรงว่า พวกเขาต้องกลับคืนสู่พระเจ้าของพวกตน

{23:61} ชนเหล่านั้น พวกเขารีบเร่งในการประกอบมวลความดี และพวกเขาเป็นผู้สมควรต่อการเป็นผู้รุดหน้าไปก่อน

{23:62} และเราไม่มอบภาระหน้าที่แก่ชีวิตใด นอกจากว่าจะเท่ากับกำลังความสามารถของมัน และ ณ ที่เรานั้นมีบันทึกที่บอกเล่าความจริง โดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอยุติธรรม

{23:63} ทว่าจิตใจของพวกเขาถูกปิดบังจากสิ่งนี้ และพวกเขามีการงานอื่นอีกนอกเหนือจากนั้น โดยที่พวกเขาต้องปฏิบัติมัน

{23:64} จนกระทั่งเมื่อเราได้คร่าเอาชีวิตพวกที่อยู่ในความสุขสำราญของตนด้วยการลงโทษ เมื่อนั้นพวกเขาก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ

{23:65} "พวกเธออย่าได้ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเลยในวันนี้ แท้จริงพวกเธอจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเราดอก"

{23:66} "แน่นอนโองการทั้งหลายของเราถูกนำมาอ่านแก่พวกเธอ แล้วพวกเธอก็หันส้นเท้าของพวกเธอกลับ"

{23:67} "อย่างเย่อหยิ่งต่ออัลกุรอาน ในยามค่ำคืนพวกเธอจับกลุ่มสนทนากัน"

{23:68} พวกเขาไม่ได้พิจารณาพระดํารัสดอกหรือ? 
หรือว่าสิ่งที่ไม่เคยมีมายังบรรพบุรุษรุ่นก่อนของพวกเขานั้นได้มีมายังพวกเขากันแน่?

{23:69} หรือว่าพวกเขาไม่รู้จักศาสนทูตของพวกตน ดังนั้นพวกเขาจึงปฏิเสธต่อต้านเขา

{23:70} หรือพวกเขากล่าวหาเขาว่าเป็นคนวิกลจริต ไม่ใช่เช่นนั้นดอก! เขาได้นำความสัตย์จริงมาให้พวกเขาแล้ว แต่พวกเขาส่วนใหญ่เป็นผู้เกลียดชังความจริง

{23:71} และหากว่าความสัตย์จริงนั้นสอดคล้องกับอารมณ์ของพวกเขาแล้ว เหล่าชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในนั้นต้องพินาศอย่างแน่นอน ทว่าเราได้นำข้อเตือนสติของพวกเขามาให้พวกเขาแล้ว แต่พวกเขาเป็นผู้หันหลังให้กับข้อเตือนสติของพวกตน

{23:72} หรือเธอขอค่าจ้าง(ในการเผยแพร่ศาสนา)จากพวกเขากระนั้นหรือ? แต่การให้ค่าจ้างของพระเจ้าของเธอนั้นเลิศยิ่งกว่า และพระองค์เท่านั้นทรงเป็นเลิศยิ่งในหมู่ผู้ประทานปัจจัยยังชีพ

{23:73} และแท้จริงพวกเธอนั้นเป็นพวกชักชวนพวกเขาไปสู่แนวทางอันเที่ยงธรรมอย่างแน่นอน

{23:74} และแท้จริงบรรดาผู้ไม่มีศรัทธาต่อวันปรโลกนั้น พวกเขาเป็นผู้หันห่างจากแนวทางอันเที่ยงธรรม

{23:75} และหากเราเมตตาพวกเขาและเราได้ปลดเปลื้องความทุกข์ยากออกจากพวกเขาแล้ว แน่นอนพวกเขาก็ยังคงลุ่มหลงอย่างมืดบอดอยู่ในความผยองของพวกตน

{23:76} และโดยแน่แท้เราได้ทดสอบพวกเขาด้วยการลงโทษ แต่พวกเขาก็ไม่ได้ภักดีต่อพระเจ้าของพวกตน และพวกเขาก็ไม่ยอมถ่อมตน

{23:77} จนกระทั่งเมื่อเราเปิดประตูแห่งการลงโทษอันสาหัสแก่พวกเขา เมื่อนั้น พวกเขาก็เป็นผู้ท้อถอยหมดหวัง

{23:78} และพระองค์คือพระผู้ทรงสร้างโสตหูและดวงตาและจิตใจแก่พวกเธอ แต่เพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเธอขอบพระคุณ

{23:79} และพระองค์เป็นผู้ทรงแพร่พันธุ์ของพวกเธอในแผ่นดิน และพวกเธอจะถูกรวบรวมให้กลับไปยังพระองค์

{23:80} และพระองค์เป็นผู้ทรงให้เป็น และทรงให้สิ้นชีพ และพระองค์ทรงสิทธิในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนราตรีทิวา พวกเธอไม่ไตร่ตรองดอกหรือ?

{23:81} ทว่าพวกเขาก็พูดอย่างที่บรรพชนเคยพูดมา

{23:82} พวกเขาพูดว่า "เมื่อเราตายไป และเราได้กลายเป็นดินและกระดูก เราจะยังถูกชุบชีวิตขึ้นมาอีกหรือ?"

{23:83} แท้จริงเราและบรรพบุรุษของเราได้เคยถูกสัญญามาก่อนแล้วในเรื่องนี้ มันไม่ใช่อื่นใด นอกจากเป็นนิยายแห่งบรรพชน"

{23:84} จงกล่าวเถิด "แผ่นดินนี้และผู้ที่อยู่ในนั้นเป็นของผู้ใด? หากพวกเธอรู้"

{23:85} พวกเขาจะกล่าวว่า "มันเป็นของอัลลอฮฺ" จงกล่าวเถิด "ถ้าเช่นนั้น พวกเธอจะไม่พิจารณาใคร่ครวญหรือ?"

{23:86} จงกล่าวเถิด "ผู้ใดเป็นเจ้าของชั้นฟ้าทั้งเจ็ด และเป็นผู้สร้างบัลลังก์อันยิ่งใหญ่?"

{23:87} พวกเขาจะกล่าวว่า "มันเป็นของอัลลอฮฺ" 
จงกล่าวเถิด "ถ้าเช่นนั้นพวกเธอจะไม่ยำเกรงหรือ?"

{23:88} จงกล่าวเถิด "อํานาจอันกว้างใหญ่ไพศาลของทุกสรรพสิ่งนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของผู้ใด? และพระองค์คือพระผู้ทรงปกป้องคุ้มครอง และจะไม่มีผู้ใดปกป้องคุ้มครองพระองค์ หากพวกเธอรู้"

{23:89} พวกเขาจะกล่าวว่า "มันเป็นของอัลลอฮฺ" จงกล่าวเถิด "ดังนั้นพวกเธอถูกหลอกลวงได้อย่างใด?"

{23:90} ทว่าเราได้นำเอาสัจธรรมมาให้แก่พวกเขาแล้ว และแท้จริงพวกเขาเป็นผู้กล่าวเท็จอย่างแน่นอน

{23:91} อัลลอฮฺไม่ได้ทรงตั้งผู้ใดเป็นพระบุตร และไม่มีพระเจ้าอื่นใดคู่เคียงกับพระองค์ ถ้าเช่นนั้นพระเจ้าแต่ละตนก็จะเอาสิ่งที่ตนสร้างไปเสียหมด และพระเจ้าบางตนในหมู่พวกเขา ก็จะมีอํานาจเหนือกว่าอีกบางตน - พระพิสุทธิคุณแห่งอัลลอฮฺ - ทรงพ้นจากสิ่งที่พวกเขากล่าวหา

{23:92} พระผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งพ้นญาณวิสัยและสิ่งที่มองเห็นได้ พระองค์ทรงสูงส่งยิ่งจากสิ่งที่พวกเขาตั้งเป็นภาคี

{23:93} จงกล่าวเถิด "พระเจ้าของข้าฯ! หากพระองค์จะทรงให้ข้าฯได้เห็นสิ่งที่พวกเขาถูกกล่าวเตือนสำทับไว้"

{23:94} "พระเจ้าของข้าฯ! ก็โปรดอย่าให้ข้าฯอยู่ในหมู่พวกทุจริตเลย"

{23:95} และแท้จริงเราเป็นผู้มีอานุภาพอย่างแน่นอนที่จะให้เธอได้เห็นสิ่งที่เราได้สัญญากับพวกเขาไว้

{23:96} เธอจงปราบความชั่วด้วยสิ่งที่ดียิ่งกว่า เรารู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขากล่าวหา

{23:97} และจงกล่าวเถิด "พระเจ้าของข้าฯ! ข้าฯขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากเสียงกระซิบกระซาบของชัยฏอน"

{23:98} "และข้าฯขอความคุ้มครองต่อพระองค์ พระเจ้าของข้าฯ! ให้พ้นจากการที่พวกมันจะนำความชั่วร้ายมาสู่ข้าฯ"

{23:99} จนกระทั่งเมื่อความตายได้มาหาคนใดในพวกเขา เขาก็จะกล่าวขึ้นว่า "พระเจ้าของข้าฯ! โปรดให้ข้าฯกลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเถิด"

{23:100} "เพื่อข้าฯจะได้ประพฤติดีในสิ่งที่ข้าฯได้ปล่อยละเลยไว้" ไม่ใช่เช่นนั้นดอก! มันเป็นเพียงถ้อยคําที่เขาพูดไปเท่านั้น และเบื้องหน้าของพวกเขานั้นมีโลกบัรซัค จนกระทั่งถึงวันที่พวกเขาจะถูกชุบให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมา

{23:101} ดังนั้นเมื่อแตรได้ถูกเป่าขึ้น ก็จะไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างพวกเขาในวันนั้น และพวกเขาจะไม่ไต่ถามซึ่งกันและกัน

{23:102} ดังนั้นผู้ใด ตราชูของเขามีน้ำหนัก ชนเหล่านั้น พวกเขาเป็นผู้ประสบชัยชนะ

{23:103} และผู้ใด ตราชูของเบา ชนเหล่านั้นคือผู้สูญเสียตนเอง เป็นอมตะอยู่ในนรกญะฮันนัม

{23:104} เพลิงนรกจะเผาไหม้ใบหน้าของพวกเขา และพวกเขาในนั้นจะมีใบหน้าที่บิดเบี้ยว

{23:105} โองการทั้งหลายของเราถูกนำมาอ่านแก่พวกเธอแล้วไม่ใช่หรือ? แล้วพวกเธอก็ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อมัน

{23:106} พวกเขากล่าวว่า "พระเจ้าของข้าฯ! ความเลวร้ายของพวกข้าฯได้เข้ามาครอบงําพวกข้า และพวกเราเป็นหมู่ชนผู้หลงทาง"

{23:107} "พระเจ้าของพวกข้าฯ! โปรดเอาพวกเราออกจากนรกด้วยเถิด ถ้าหากเรากลับไปทำความชั่วอีก แน่นอนเราก็เป็นพวกทุจริต"

{23:108} พระองค์ตรัสว่า "พวกเธอจงถอยออกไปจมอยู่ในนั้นและอย่ามาพูดกับฉัน!"

{23:109} แท้จริงมีหมู่ชนกลุ่มหนึ่งจากปวงบ่าวของเรา พวกเขากล่าวว่า "พระเจ้าของข้าฯ! พวกข้าฯได้มีศรัทธาต่อพระองค์ ดังนั้นโปรดอภัยโทษให้แก่พวกข้าฯ และโปรดเมตตาต่อพวกข้าฯ และพระองค์ทรงประเสริฐยิ่งในเหล่าผู้ปรานี"

{23:110} พวกเธอได้ดูถูกเหยียดหยามพวกเขา จนกระทั่งทำให้พวกเธอลืมนึกถึงฉัน และพวกเธอก็หัวเราะเยาะเย้ยพวกเขา

{23:111} แท้จริงฉันได้ตอบแทนรางวัลให้แก่พวกเขาแล้วในวันนี้ เพราะพวกเขาอดทน แท้จริงพวกเขาเท่านั้นเป็นผู้ได้รับชัยชนะ

{23:112} พระองค์ตรัสว่า "พวกเธอพำนักอยู่ในแผ่นดินเป็นเวลานานกี่ปี?"

{23:113} พวกเขากล่าวตอบว่า "เราพำนักอยู่วันหนึ่งหรือเสี้ยวหนึ่งของวัน โปรดถามนักคํานวณเถิด"

{23:114} พระองค์ตรัสว่า "พวกเธอไม่ได้พำนักอยู่ เว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากพวกเธอรู้"

{23:115} "พวกเธอคิดว่า เราได้ให้พวกเธอบังเกิดมาโดยไร้ประโยชน์ และคิดว่า พวกเธอจะไม่กลับคืนมายังเรากระนั้นหรือ?"

{23:116} อัลลอฮฺพระผู้ทรงสูงส่ง พระผู้ทรงมีอํานาจ พระผู้ทรงสัจจะ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใด นอกจากพระองค์ พระเจ้าแห่งบัลลังก์อันทรงเกียรติ

{23:117} และผู้ใดวิงวอนขอพระเจ้าอื่นคู่เคียงกับอัลลอฮฺ โดยไม่มีหลักฐานพิสูจน์แก่เขาในการนี้
แท้จริงการคิดบัญชีของเขาอยู่ที่พระเจ้าของเขา แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะไม่ประสบความสำเร็จ

{23:118} และจงกล่าวเถิด "พระเจ้าของข้าฯ! โปรดอภัยและเมตตา และพระองค์เท่านั้นทรงคือพระผู้เมตตาที่ดียิ่ง"

กลับไปที่สารบัญ