ซูเราะหฺอัลฮากเกาะหฺ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

69. อัลฮากเกาะหฺ (บท สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน)

ด้วยพระนามแห่งอัลลอหฺ พระผู้ทรงเมตตายิ่ง พระผู้ทรงปรานียิ่ง

{69:1} อัลฮากเกาะหฺ

{69:2} อัลฮากเกาะหฺคืออันใด?

{69:3} และเธอรู้ไหมว่า อัลฮากเกาะหฺ คืออันใด?

{69:4} พวกษะมูดและพวกอาดได้ปฏิเสธวันฟื้นคืนชีพ

{69:5} พวกษะมูดถูกทำลายด้วยเสียงกัมปนาทที่น่ากลัว

{69:6} ส่วนพวกอาดถูกทำลายด้วยลมพายุที่หนาวเหน็บและเสียงดังกึกก้อง

{69:7} พระองค์ทรงให้ภัยนั้นเกิดขึ้นแก่พวกเขาเจ็ดราตรีกับแปดทิวา แล้วเธอจะเห็นหมู่ชนในนั้นล้มตาย ราวกับว่าพวกเขาเป็นโคนต้นอินทผาลัมที่ล้มระเนระนาด

{69:8} แล้วเธอเห็นมีสิ่งใดของพวกเขาหลงเหลือบ้างไหม?

{69:9} ฟิรเอานฺและพวกก่อนหน้าเขาและพวกมุอ์ตะฟิกาตได้กระทำความผิด

{69:10} พวกเขาได้ฝ่าฝืนต่อศาสนทูตแห่งพระเจ้าของพวกตน ดังนั้นพระองค์จึงทรงลงโทษพวกเขาอย่างหนัก

{69:11} เมื่อน้ำท่วมสูงขึ้น แท้จริงเราได้บรรทุกพวกเธอไว้ในเรือ

{69:12} เพื่อเราจะได้ทำให้มันเป็นเครื่องเตือนสติแก่พวกเธอ และหูที่สำเหนียกจะได้จดจํามันไว้อย่างแม่นยำ

{69:13} ครั้นเมื่อแตรถูกเป่าหนึ่งครั้ง

{69:14} แผ่นดินและเทือกเขาจะถูกยกขึ้น แล้วมันทั้งสองจะถูกกระแทกกันแตกกระจายเป็นผุยผง

{69:15} ในวันนั้นโลกาวินาศก็จะอุบัติขึ้น

{69:16} และชั้นฟ้าก็จะแยกออก แล้วมันในวันนั้นก็จะอ่อนกําลังลง

{69:17} และมะลักก็จะปรากฏอยู่บนเวหา และในวันนั้น(มะลาอิกะหฺ)แปดตนจะทูนพระบัลลังก์ของพระเจ้าของเธอเหนือพวกตน

{69:18} วันนั้นพวกเธอจะถูกนำมาอยู่เบื้องหน้าพระองค์ ไม่มีความลับอันใดจะถูกปิดบังแก่พวกเธอ

{69:19} ส่วนผู้ที่บันทึกของเขาถูกนำมายื่นให้ทางเบื้องขวาของเขา เขาจะกล่าวว่า "มาอ่านบันทึกของฉันเถิด"

{69:20} "ความจริงฉันนึกแล้วว่า ฉันจะได้พบบัญชีของฉัน"

{69:21} แล้วเขาจะมีความเป็นอยู่อย่างสุขสำราญ

{69:22} ในสวนสวรรค์อันสูงส่ง

{69:23} การเด็ดผลไม้ของมันอยู่แค่เอื้อมมือ

{69:24} พวกเธอจงกิน จงดื่ม อย่างเกษมสำราญ เพราะสิ่งที่พวกเธอได้ปฏิบัติไว้ในวันเวลาที่ได้ผ่านมา

{69:25} ส่วนผู้ที่บันทึกของเขาถูกนำมายื่นให้ทางเบื้องซ้ายของเขา เขาจะกล่าวว่า "ฉันภาวนาที่จะไม่ให้บันทึกของฉันถูกนำมายื่น"

{69:26} "และไม่รู้เสียเลยว่าบัญชีของฉันจะเป็นเช่นใด"

{69:27} "โอ้ หากว่ามันจบสิ้นไปก็จะดี!"

{69:28} "ทรัพย์สมบัติของฉันไม่ได้คุ้มกันฉันเลย"

{69:29} "อํานาจของฉันก็ได้สูญสิ้นไปจากฉันแล้ว"

{69:30} (จะมีคําบัญชาแก่มะลาอิกะหฺว่า) "จงนำเขาไป แล้วจําตรวนเสีย"

{69:31} "แล้วโยนเขาเข้ากองเพลิงนรก"

{69:32} "แล้วล่ามโซ่เขา ซึ่งความยาวของมันเจ็ดสิบศอก"

{69:33} "แท้จริง เขาไม่ได้มีศรัทธาต่ออัลลอหฺ พระผู้ยิ่งใหญ่"

{69:34} "และเขาไม่ได้ส่งเสริมการให้อาหารแก่คนขัดสน"

{69:35} "ดังนั้น วันนี้เขาจะไม่มีมิตรสนิท ณ ที่นี้"

{69:36} "และไม่มีอาหารอย่างใด นอกจากน้ำหนอง"

{69:37} "ไม่มีผู้ใดกินมัน นอกจากบรรดาผู้กระทำความผิด"

{69:38} ไม่ดอก ฉันขอสาบานต่อสิ่งที่พวกเธอมองเห็น

{69:39} และสิ่งที่พวกเธอมองไม่เห็น

{69:40} แท้จริงอัลกรุอานนั้นคือคํากล่าวของศาสนทูตผู้ทรงเกียรติ

{69:41} และไม่ใช่คํากล่าวของกวี ที่เพียงส่วนน้อยเท่านั้น ที่พวกเธอมีศรัทธา

{69:42} และไม่ใช่คํากล่าวของนักพยากรณ์ ที่ส่วนน้อยเท่านั้น ที่พวกเธอใคร่ครวญ

{69:43} เป็นการประทานมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลก

{69:44} และหากเขาเสกสรรคําเท็จบางคําแก่เราแล้ว

{69:45} เราก็จะจับเขาให้มั่น

{69:46} แล้วเราก็จะตัดเส้นชีวิตให้ขาดไปจากเขา

{69:47} ดังนั้นก็จะไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเธอเป็นผู้คุ้มกันเขาได้

{69:48} และแท้จริงอัลกุรอานนั้นเป็นข้อเตือนสติแก่บรรดาผู้ยำเกรง

{69:49} และแท้จริงเรารู้อย่างแน่นอนว่ามีบรรดาผู้ปฏิเสธอัลกุรอานในหมู่พวกเธอ

{69:50} และแท้จริงอัลกุรอานนั้น เป็นการเศร้าโศกเสียใจแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา

{69:51} และแท้จริงอัลกุรอานนั้นคือความจริงอันเที่ยงแท้แน่นอน

{69:52} ดังนั้นเธอจงสดุดีพระพิสุทธิคุณด้วยพระนามแห่งพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

กลับไปที่สารบัญ