ซูเราะหฺอัลฮิจญ์ริ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

15. ซูเราะหฺ อัลฮิจญ์รุ (บท นครฮิจญ์รุ)

ด้วยพระนามแห่งอัลลอหฺ พระผู้ทรงเมตตายิ่ง พระผู้ทรงปรานียิ่ง

{15:1} อะลีฟ ลาม รออ์ เหล่านี้คือโองการทั้งหลายแห่งคัมภีร์ และเป็นกรุอานอันชัดแจ้ง

{15:2} บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาหวังกันว่า หากพวกเขาได้เป็นมุสลิม

{15:3} เธอจงปล่อยให้พวกเขาบริโภคและร่าเริง และให้ความหวังนั้นบันเทิงพวกเขา แล้วพวกเขาจะได้รู้

{15:4} เราไม่ได้ทำลายเมืองใด นอกจากว่าได้มีกําหนดเป็นทีรู้กันแก่มันแล้ว

{15:5} ไม่มีประชาชาติใดจะเร่งกําหนดการลงโทษได้ และไม่อาจจะผ่อนให้ล่าช้าได้

{15:6} และพวกเขากล่าวว่า "โอ้ ผู้ซึ่งได้รับข้อตักเตือนที่ถูกประทานลงมา! แท้จริงท่านเป็นคนบ้าอย่างแน่นอน"

{15:7} "เหตุใดท่านไม่นำมะลาอิกะหฺมายังพวกเรา หากท่านอยู่ในหมู่ผู้สัตย์จริง"

{15:8} เราจะไม่ส่งมะลาอิกะหฺลงมา เว้นแต่ด้วยความจริง และดังนั้นพวกเขาไม่ต้องคอย

{15:9} แท้จริงเราได้ให้ข้อตักเตือนลงมา และแท้จริงเราเป็นผู้รักษามันอย่างแน่นอน

{15:10} และโดยแน่นอน ก่อนหน้าเธอนั้นเราได้ส่ง(บรรดาศาสนทูต)มาในหมู่คณะต่าง ๆ เมื่อครั้งสมัยก่อน ๆ

{15:11} และไม่มีศาสนทูตสักคนมายังพวกเขา ที่พวกเขาไม่เย้ยหยัน

{15:12} ในทำนองนั้น เราได้ทำให้มันอยู่ในจิตใจของพวกอาชญากร

{15:13} พวกเขาจะไม่มีศรัทธาต่ออัลกุรอาน และแน่นอนแบบอย่างของคนรุ่นก่อน ๆ ได้ล่วงลับไปแล้ว

{15:14} และหากเราเปิดประตูแห่งชั้นฟ้าแก่พวกเขา แล้วให้พวกเขาขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ

{15:15} แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่า "แท้จริงสายตาของพวกเราถูกปิดกั้น ไม่แต่เพียงเท่านั้นพวกเรายังเป็นกลุ่มชนที่ถูกทำคุณไสย"

{15:16} และโดยแน่นอน เราให้มีหมู่ดวงดาวในท้องฟ้าและเราได้ประดับมันให้สวยงามแก่บรรดาผู้เฝ้ามอง

{15:17} และเราได้รักษามันให้พ้นจากชัยฏอนทุกตัวที่ถูกสาปแช่ง

{15:18} เว้นแต่ผู้ที่แอบฟัง ดังนั้นดวงดาวที่ลุกโชติช่วงจะตามติดเผามัน

{15:19} และแผ่นดินนั้นเราได้แผ่มันออกไป และเราได้ทำให้มีเทือกเขาเป็นที่ยึดอย่างมั่นคง และเราได้ให้ทุกสิ่งงอกเงยอย่างสมดุล

{15:20} และในแผ่นดินนั้นเราได้ทำให้มีเครื่องยังชีพแก่พวกเธอ และแก่ผู้ที่พวกเธอไม่ได้เป็นผู้ให้โชคผลแก่เขา

{15:21} และไม่มีสักสิ่งใด ที่เราไม่มีคลังของมัน และเราจะไม่ให้มันลงมา นอกจากตามกำหนดที่เป็นที่รู้แล้ว

{15:22} และเราได้ส่งลมผสมเกสร แล้วเราได้ให้น้ำลงมาจากฟ้า แล้วเราได้ให้พวกเธอดื่มมัน และพวกเธอก็ไม่ได้เป็นผู้สะสมมันไว้

{15:23} และแท้จริงเราให้ชีวิต และเราให้ตาย และเราเป็นผู้สืบทอด

{15:24} และโดยแน่นอน เรารอบรู้ถึงกลุ่มชนก่อนพวกเธอ และโดยแน่นอนเรารอบรู้ถึงกลุ่มชนรุ่นหลัง

{15:25} และแท้จริงพระเจ้าของเธอคือพระผู้ทรงชุมนุมพวกเขา แท้จริงพระองค์เป็นพระผู้ทรงปรีชาญาณ พระผู้ทรงรอบรู้

{15:26} และโดยแน่นอน เราได้สร้างมนุษย์จากดินแห้ง จากดินดําเป็นตม

{15:27} และญินนั้น เราได้สร้างมันมาก่อนจากไฟของลมร้อน

{15:28} และจงรำลึกเมื่อพระเจ้าของเธอตรัสแก่มะลาอิกะหฺว่า "ฉันเป็นผู้สร้างมนุษย์จากดินแห้ง จากดินดําเป็นตม"

{15:29} "ดังนั้น เมื่อฉันได้ทำให้เขามีรูปร่างสมส่วนและเป่าวิญญาณจากฉันเข้าไปในตัวเขาแล้ว พวกเธอก็จงกราบเขา"

{15:30} ดังนั้น มะลาอิกะหฺทั้งหมดได้กราบ

{15:31} เว้นแต่อิบลีส มันปฏิเสธที่จะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้กราบ

{15:32} พระองค์ตรัสว่า "โอ้ อิบลีส! เหตุใดเธอจึงไม่อยู่ร่วมกับบรรดาผู้กราบเล่า?"

{15:33} มันกล่าวว่า "ข้าฯจะไม่กราบมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างเขาจากดินแห้ง จากดินดําเป็นตม"

{15:34} พระองค์ตรัสว่า "ดังนั้นเธอจงออกไปจากที่นี่แท้จริงเธอเป็นผู้ถูกขับไล่"

{15:35} และแท้จริง "การสาปแช่งจงประสบแก่เธอ จนกระทั่งวันแห่งการตอบแทน"

{15:36} มันกล่าวว่า "พระเจ้าของข้าฯ! โปรดประวิงเวลาให้แก่ข้าฯจนถึงวันฟื้นคืนชีพด้วยเถิด"

{15:37} พระองค์ตรัสว่า "ดังนั้นแท้จริงเธอจะอยู่ในหมู่ผู้ถูกประวิงเวลา"

{15:38} "จนกระทั่งถึงวันเวลาที่ถูกกําหนดไว้"

{15:39} มันกล่าวว่า "พระเจ้าของข้าฯ! โดยที่พระองค์ทรงให้ข้าฯหลงผิดไปแล้ว แน่นอนข้าฯก็จะทำให้พวกเขาเห็นดีเห็นงามในแผ่นดิน และแน่นอนข้าฯจะทำให้พวกเขาหลงผิดทั้งสิ้น"

{15:40} "เว้นแต่ปวงบ่าวของพระองค์ในหมู่พวกเขา ที่ได้รับการคัดสรรเท่านั้น"

{15:41} พระองค์ตรัสว่า "นี่คือทางอันเที่ยงธรรมของฉัน"

{15:42} "แท้จริง ปวงบ่าวของฉัน เธอจะไม่มีอํานาจใด ๆ เหนือพวกเขา เว้นแต่ผู้ที่เชื่อฟังเธอในหมู่ผู้หลงผิดเท่านั้น"

{15:43} "และแท้จริงนรกญะหันนัมก็คือสัญญาของพวกเขาทั้งหมด"

{15:44} "มันมีเจ็ดประตู ทุกประตูมีสัดส่วนที่ถูกจัดไว้แล้ว"

{15:45} "แท้จริง บรรดาผู้ยำเกรงอยู่ในเหล่าสวนสวรรค์ และตาน้ำพุ"

{15:46} "พวกเธอจงเข้าไปในนั้นด้วยความศานติและปลอดภัย"

{15:47} "และเราได้ขจัดความเคืองแค้นที่มีอยู่ในหัวอกของพวกเขา ให้กลายเป็นพี่น้องกัน โดยพำนักอยู่บนเตียงตั่งหันหน้าเข้าหากัน"

{15:48} "ความเหนื่อยยากจะไม่ประสบแก่พวกเขาในนั้น และพวกเขาจะไม่ถูกนำออกจากที่นั้น"

{15:49} จงแจ้งแก่ปวงบ่าวของฉันว่า "ฉันคือผู้อภัย ผู้ปรานีเสมอ"

{15:50} "และแท้จริงการลงโทษของฉันนั้น เป็นการลงโทษที่เจ็บแสบ"

{15:51} และจงแจ้งพวกเขาให้ทราบถึงบรรดาแขกของอิบรอฮีม

{15:52} เมื่อพวกเขาเข้าไปหาเขาแล้วกล่าวว่า "ศานติ" เขากล่าวว่า "แท้จริงเรากลัวต่อพวกท่าน"

{15:53} พวกเขากล่าวว่า "ท่านอย่ากลัว แท้จริงเราขอแจ้งข่าวดีแก่ท่านเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่มีความรู้"

{15:54} เขากล่าวว่า "พวกท่านมาแจ้งข่าวดีแก่ฉันเมื่อความชราภาพได้ประสบแก่ฉันแล้วกระนั้นหรือ? แล้วเรื่องอันใดเล่าที่พวกท่านจะแจ้งข่าวดีแก่ฉัน?"

{15:55} พวกเขากล่าวว่า "เราขอแจ้งข่าวดีแก่ท่านด้วยความจริง ดังนั้นท่านอย่าอยู่ในหมู่ผู้สิ้นหวัง"

{15:56} เขากล่าวว่า "และจะไม่มีผู้ใดที่สิ้นหวังในพระเมตตาของพระเจ้าของตน นอกจากพวกหลงผิด"

{15:57} เขากล่าวว่า "ดังนั้นธุระอันใดเล่าของพวกท่าน? โอ้เหล่าทูต!"

{15:58} พวกเขากล่าวว่า "แท้จริงเราถูกส่งมายังกลุ่มชนผู้ทำผิด"

{15:59} "นอกจากบริวารของลูฏ แท้จริงเราจะเป็นผู้ช่วยพวกเขาให้รอดทั้งหมด"

{15:60} "เว้นแต่ภริยาของเขา เราได้กําหนดไว้แล้วว่า นางจะอยู่ในหมู่ผู้ล่วงไปแล้ว"

{15:61} ครั้นเมื่อพวกทูตได้มายังบริวารของลูฏ

{15:62} เขากล่าวว่า "พวกท่านเป็นกลุ่มชนที่ไม่คุ้นหน้า"

{15:63} พวกเขากล่าวว่า "ทว่าเรามาหาท่านด้วยเรื่องที่พวกเขาสงสัยกันอยู่"

{15:64} "และเรามาหาท่านด้วยเรื่องจริง และแท้จริงเราเป็นผู้ซื่อสัตย์อย่างแน่นอน"

{15:65} "ดังนั้นท่านจงเดินทางไปกับครอบครัวของท่านในยามรัติกาล และจงตามหลังพวกเขา และผู้ใดในหมู่พวกท่านอย่าเหลียวหลัง และจงเดินต่อไปตามที่พวกท่านถูกบัญชา"

{15:66} และเราได้แจ้งแก่เขาถึงเรื่องนั้นว่า จนคนสุดท้ายของพวกเหล่านี้จะถูกปลิดในยามเช้า

{15:67} และชาวเมืองได้มาหาอย่างดีใจ

{15:68} เขากล่าวว่า "แท้จริงเขาเหล่านั้นคือแขกของฉัน ดังนั้นพวกเธออย่าทำให้ฉันอัปยศ"

{15:69} "และจงยำเกรงอัลลอหฺ และอย่าทำให้ฉันได้รับความละอาย"

{15:70} พวกเขากล่าวว่า "และเราไม่ได้ห้ามท่านเกี่ยวกับการต้อนรับแขกดอกหรือ?"

{15:71} ลูฏกล่าวว่า "นั่นอย่างใดเล่าลูกสาวของฉัน หากพวกเธอจําเป็นต้องกระทำ"

{15:72} ขอสาบานด้วยชีวิตของเธอ แน่นอนแท้จริงพวกเขาอยู่ในการมึนเมาหลงทาง

{15:73} ดังนั้น เสียงกัมปนาทได้คร่าพวกเขาเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น

{15:74} แล้วเราได้พลิกกลับส่วนบนของมันเป็นส่วนล่าง และได้ให้หินจากนรกหล่นลงมาทับพวกเขา

{15:75} แท้จริงในการนั้น ก็เป็นสัญญาณแก่บรรดาผู้พินิจพิเคราะห์

{15:76} และแท้จริงมันก็ยังคงเป็นเส้นทางที่ใช้สัญจร

{15:77} แท้จริงในการนั้นก็เป็นสัญญาณแก่บรรดาศรัทธาชน

{15:78} และกระนั้นก็ดี ชาวอัลอัยกะหฺเป็นผู้อธรรมอย่างแน่นอน

{15:79} ดังนั้นเราได้ลงโทษพวกเขา และแท้จริงทั้งสองพวกก็อยู่บนเส้นทางที่ชัดแจ้ง

{15:80} และโดยแน่นอน ชาวอัลฮิจญ์รฺได้ปฏิเสธบรรดาศาสนทูต

{15:81} และเราได้ให้สัญญาณต่าง ๆ ของเราแก่พวกเขา แล้วพวกเขาก็ผินหลังให้มัน

{15:82} และพวกเขาได้สะกัดภูเขาเป็นบ้านเรือนอย่างปลอดภัย

{15:83} ดังนั้น เสียงกัมปนาทได้คร่าชีวิตพวกเขาในยามเช้า

{15:84} ฉะนั้น สิ่งที่พวกเขากระทำเอาไว้ ไม่ให้ประโยชน์แก่พวกเขาได้เลย

{15:85} และเราไม่ได้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองนั้น เพื่ออื่นใดเว้นแต่เป็นความจริง และแท้จริงวันฟื้นคืนชีพจะมีมาอย่างแน่นอน ดังนั้นเธอจงอภัยด้วยการอภัยที่ดี

{15:86} แท้จริงพระเจ้าของเธอ พระผู้ทรงสร้าง พระผู้ทรงรอบรู้

{15:87} และโดยแน่นอน เราได้ให้แก่เธอเจ็ดอายาตที่ถูกอ่านทวนซ้ำและอัลกุรอานที่ยิ่งใหญ่

{15:88} อย่าทอดสายตาทั้งสองของเธอไปยังชนชั้นต่าง ๆ ของพวกเขา และอย่าเสียใจแทนพวกเขา และจงลดปีกของเธอให้ต่ำต่อศรัทธาชน

{15:89} และจงกล่าวเถิดว่า "แท้จริงฉันเป็นผู้ตักเตือนอย่างชัดแจ้ง"

{15:90} เช่นเดียวกับที่เราได้ให้แก่พวกแบ่งการศรัทธา

{15:91} ที่ใส่ร้ายต่ออัลกุรอานด้วยข้อหาต่าง ๆ นานา

{15:92} ดังนั้นขอสาบานด้วยพระเจ้าของเธอ แน่นอนเราจะถามพวกเขาทั้งหมด

{15:93} ถึงสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้

{15:94} ดังนั้นจงประกาศอย่างเปิดเผยในสิ่งที่เธอถูกบัญชา และจงผินหลังให้บรรดาผู้ตั้งภาคี

{15:95} แท้จริงสำหรับเธอเรานี้ก็พอแล้วที่จะจัดการกับบรรดาผู้เย้ยหยัน

{15:96} ที่ตั้งพระเจ้าอื่นเป็นภาคีกับอัลลอหฺ ดังนั้นพวกเขาจะรู้

{15:97} และโดยแน่นอน เรารู้ว่า เธอนั้น หัวอกของเธออึดอัดต่อสิ่งที่พวกเขากล่าว

{15:98} ดังนั้น จงกล่าวสดุดีด้วยการสรรเสริญพระเจ้าของเธอ และจงร่วมอยู่ในหมู่ผู้กราบ

{15:99} และจงเคารพสักการะพระเจ้าของเธอ จนกระทั่งความแน่นอนจะมาถึงเธอ

กลับไปที่สารบัญ