ซูเราะฮฺอัสสัจญ์ดะฮฺ

จาก วิกิซอร์ซ
(เปลี่ยนทางจาก ซูเราะหฺอัสสัจญ์ดะหฺ)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

32. ซูเราะฮฺอัสสัจญ์ดะฮฺ (การก้มกราบ)

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ พระผู้ทรงเมตตายิ่ง พระผู้ทรงปรานียิ่ง

{32:1} อะลิฟ ลาม มีม

{32:2} การประทานลงมาของคัมภีร์นี้ไม่มีข้อสงสัยใด ๆ ในนั้น จากพระเจ้าแห่งสากลโลก

{32:3} หรือพวกเขากล่าวว่า เขาได้เสกสรรปั้นแต่งคัมภีร์นี้ขึ้นมา ทว่าคัมภีร์นี้คือสัจธรรมจากพระเจ้าของเธอ เพื่อเธอจะได้ตักเตือนกลุ่มชนหนึ่งที่ไม่ได้มีผู้ตักเตือนคนใดมายังพวกเขาก่อนหน้าเธอ หวังว่าพวกเขาจะได้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง

{32:4} อัลลอฮฺคือพระผู้ทรงสร้างเหล่าชั้นฟ้าและแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสองในเวลาหกวาระ แล้วพระองค์ทรงสถิตอยู่บนบัลลังก์ พวกเธอไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือ อื่นจากพระองค์เลย แล้วพวก เธอไม่ใคร่ครวญดอกหรือ?

{32:5} พระองค์ทรงบริหารกิจการจากชั้นฟ้าสู่แผ่นดิน แล้วมันจะขึ้นไปสู่พระองค์ในวันหนึ่ง ซึ่งกําหนดของมันเท่ากับหนึ่งพันปีตามที่พวกเธอนับ

{32:6} นั่นคือพระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและเปิดเผย เป็นพระผู้ทรงมีอํานาจ ผู้พระทรงปรานีเสมอ

{32:7} พระผู้ทรงทำให้ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมันให้ดีงาม และพระองค์ทรงเริ่มการสร้างมนุษย์จากดิน

{32:8} แล้วทรงให้การสืบตระกูลของมนุษย์มาจากน้ำอันน่ารังเกียจ

{32:9} แล้วทรงทำให้เขามีสัดส่วนที่สมบูรณ์ และทรงเป่าวิญญาณของพระองค์เข้าไปในเขา และทรงบันดาลให้พวกเธอมีโสตหู และนัยน์ตา และจิตใจ ส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเธอขอบพระคุณ

{32:10} และพวกเขากล่าวกันว่า "เมื่อเราได้สลายหายไปกับดินแล้ว เราจะเกิดขึ้นมาใหม่กระนั้นหรือ?" ทว่าพวกเขาปฏิเสธต่อการพบพระเจ้าของพวกตน

{32:11} จงกล่าวเถิด "มะลักผู้ปลิดชีวิต ผู้ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับพวกเธอ จะปลิดชีวิตของพวกเธอแล้วพวกเธอจะถูกนำกลับไปยังพระเจ้าของพวกเธอ"

{32:12} และถ้าเธอได้เห็น ยามที่เหล่าทรชนก้มศีรษะของพวกตนลง ณ ที่พระเจ้าของพวกตน "พระเจ้าของพวกข้าฯ! พวกข้าฯได้เห็นแล้ว พวกข้าฯได้ยินแล้ว โปรดส่งพวกข้าฯกลับไป (มีชีวิตบนโลกอีกครั้ง) เพื่อพวกข้าฯจะได้ประพฤติดี แท้จริงเราเป็นผู้มีความเชื่อมั่นแล้ว"

{32:13} และถ้าเราประสงค์ แน่นอนเราจะทำให้ทุกชีวิตสู่แนวทางที่ถูกต้องของมัน ทว่าคําสัญญาของฉันจะต้องสมจริง แน่นอนฉันจะให้นรกเต็มไปด้วยญินและมนุษย์ทั้งมวล

{32:14} ดังนั้น พวกเธอจงลิ้มรสเถิด เนื่องด้วยพวกเธอได้ลืมการชุมนุมกันในวันนี้ของพวกเธอ แท้จริง เราก็ลืมพวกเธอด้วย และพวกเธอจงลิ้มรสการลงโทษอย่างตลอดกาลตามที่พวกเธอได้กระทำไว้เถิด

{32:15} แท้จริงบรรดาผู้ที่มีศรัทธาต่อบรรดาโองการของเรา ก็คือบรรดาผู้ที่ เมื่อถูกเตือนให้รำลึกถึงโองการของเรา พวกเขาก็ก้มลงกราบและสดุดีพระพิสุทธิคุณด้วยการสรรเสริญต่อพระเจ้าของพวกตน โดยที่พวกเขาไม่หยิ่งผยอง

{32:16} สีข้างของพวกเขาเคลื่อนห่างจากที่นอน พลางวิงวอนต่อพระเจ้าของพวกตนด้วยความกลัวและความหวัง และพวกเขาบริจาคสิ่งที่เราได้ให้เป็นเครื่องยังชีพแก่พวกเขา

{32:17} ดังนั้น จึงไม่มีชีวิตใดรู้สิ่งที่ถูกซ่อนไว้สำหรับพวกเขา ซึ่งเป็นที่ชื่นตา เป็นการตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้

{32:18} ดังนั้น ผู้มีศรัทธาจะเหมือนกับคนละเมิดกระนั้นหรือ? พวกเขาย่อมไม่เท่าเทียมกันแน่นอน

{32:19} ส่วนบรรดาผู้ที่มีศรัทธาและกระทำคุณงามความดีนั้น พวกเขาจะได้รับเหล่าสวนสวรรค์อันเป็นนิวาสสถานที่จัดเตรียมไว้ อันเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาได้เคยกระทำ

{32:20} และส่วนบรรดาผู้ละเมิดนั้น ที่พำนักของพวกเขาคือนรก คราใดที่พวกเขาต้องการจะออกไปจากมัน พวกเขาจะถูกนำกลับเข้าไปในนั้นอีก และจะมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่า "จงลิ้มรสการลงโทษของนรกซึ่งพวกเธอเคยปฏิเสธไม่เชื่อมัน"

{32:21} และแน่นอน เราจะให้พวกเขาได้ลิ้มรสการลงโทษอันใกล้(ในโลกนี้) ก่อนการลงโทษอันยิ่งใหญ่(ในปรโลก) บางทีพวกเขาอาจจะกลับมาสำนึกผิด

{32:22} และผู้ใดเล่า จะทุจริตยิ่งไปกว่า ผู้ถูกเตือนให้รำลึกถึงโองการทั้งหลายของพระเจ้าของตน แล้วเขาก็ผินหลังให้กับโองการเหล่านั้น แท้จริงเราเป็นผู้ตอบสนองบรรดาผู้กระทำผิด

{32:23} และโดยแน่นอน เราได้ให้คัมภีร์แก่มูซา ดังนั้น เธออย่าอยู่ในการสงสัยต่อการพบมัน และเราได้ทำให้คัมภีร์นั้น เป็นแนวทางที่ถูกต้องแก่วงศ์วานของอิสรออีล

{32:24} และเราได้แต่งตั้งเหล่าหัวหน้าขึ้นมาจากพวกเขา เพื่อจะได้ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องตามคําบัญชาของเรา ในเมื่อพวกเขามีความอดทนและพวกเขาเชื่อมั่นต่อโองการทั้งหลายของเรา

{32:25} แท้จริงพระเจ้าของเธอ พระองค์จะทรงพิพากษาระหว่างพวกเขาในวันฟื้นคืนชีพ ในเรื่องที่พวกเขาขัดแย้งกัน

{32:26} ยังไม่เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พวกเขาดอกหรือว่า ตั้งเท่าใดแล้ว 
ที่เราได้ทำลายประชาชาติหลายรุ่นก่อนหน้าพวกเขา โดยที่พวกเขาได้ไปพบเห็นมาในที่พำนักอาศัยของพวกเขา แท้จริงในการนี้มีนานาสัญญาณ แล้วพวกเขายังไม่เชื่อฟังอีกหรือ?

{32:27} พวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่า เราได้ให้น้ำไหลลงสู่แผ่นดินที่แห้งแล้ง แล้วด้วยน้ำนั้น เราได้ให้พืชผลงอกเงยออกมา เพื่อปศุสัตว์ของพวกเขา และตัวของพวกเขาเองได้กินจากมัน

{32:28} และพวกเขากล่าวว่า "เมื่อใดเล่า ชัยชนะนี้? หากพวกท่านเป็นผู้สัตย์จริง"

{32:29} จงกล่าวเถิด "วันแห่งชัยชนะนั้น 
การศรัทธาของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะไม่อํานวยประโยชน์แก่พวกเขาเลย และพวกเขาก็จะไม่ถูกเลื่อนการลงโทษ"

{32:30} ดังนั้น จงผินหลังห่างออกจากพวกเขาเสียเถิด และจงคอยดู แท้จริง พวกเขาก็จะเป็นผู้คอยดู

กลับไปที่สารบัญ