Transclusion_Status_Detection_Tool

ดัชนี:มรดก - เซี้ยง - ๒๔๕๕.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

 1. คำนำ (น. - [3])
 2. คำย่อ (น. - [4])
 3. บานแพนก (น. - [5])
 4. หมวด
  1. มรดก, อำนาจแลความรับผิดชอบในมรดก, กรรมสิทธิ์ (น. 1)
  2. วิธีแบ่งมรดกชาย (น. 8)
  3. วิธีแบ่งมรดกหญิงที่เปนเมียชาย (น. 13)
  4. วิธีแบ่งมรดกหญิงที่ไม่มีผัว (น. 15)
  5. มรดกภาคญาติ (น. 15)
  6. มรดกภาคภรรยา (น. 19)
  7. ภาคบิดามารดา (น. 21)
  8. วิธีแบ่งมรดกซับซ้อนกัน (น. 22)
  9. เหตุที่ทำให้อำนาจรับมรดหมดไปหรือเปลี่ยนแปลงไป (น. 24)
  10. หนี้มรดก (น. 28)
  11. ปกครองมรดก (น. 30)
  12. พินัยกรรม์ (น. 31)
  13. อายุความมรดก (น. 35)
  14. ตัดสินความมรดก (น. 39)
 5. สารบานเลอียด (น. 41)