Transclusion_Status_Detection_Tool

ดัชนี:อธิบายเบ็ดเตล็ดฯ พงศาวดารฯ - ดำรง - ๒๔๖๙.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

 1. คำนำ (น. ก–ฆ)
 2. สารบารพ์ (น. ง–ช)
 3. ตอน
  1. อธิบาย เรื่อง นามประเทศสยาม (น. 1–5)
  2. อธิบายพระนามพระเจ้าแผ่นดินครั้งกรุงศรีอยุธยา (น. 6–22)
  3. อธิบาย เรื่อง พระมหาอุปราช (น. 23–30)
  4. อธิบายมูลเหตุที่ไทยมีทางไมตรีกับฝรั่ง (น. 31–50)
  5. อธิบาย เรื่อง พระเทียรราชาได้ราชสมบัติ (น. 51–99)
  6. ตำนานกฎหมายเมืองไทย (น. 100–119)