Transclusion_Status_Detection_Tool

ดัชนี:เจ้านายและข้าราชการกราบบังคมทูลฯ - ๒๕๑๐.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

  1. คำนำ (น. ก–ข)
  2. ผู้วายชนม์ (น. - – 2)
  3. สารบาญ (น. 1–4)
  4. เจ้านายและข้าราชการกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดิน ร.ศ. 103 (น. - – 47)
  5. จมื่นไวยวรนารถทูลเกล้าฯ ถวายความเห็น เรื่อง จัดการเปลี่ยนแปลงระเบียบราชการแผ่นดิน จ.ศ. 1247 (น. - – 52)
  6. พระราชดำรัสตอบความเห็นของผู้จะให้เปลี่ยนแปลงการปกครอง จ.ศ. 1247 (น. - – 60)
  7. พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน (น. - – 108)