ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

จาก วิกิซอร์ซ
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน


    เราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่ง
อย่าหมายพึ่งผู้ใดให้เขาหยัน
ควรคะนึงพึ่งตนทนกัดฟัน
คิดบากบั่นตั้งหน้ามานะนำ

    กสิกิจพนิชยการงานมีเกียรติ
อย่าหยามเหยียดพาลหาว่างานต่ำ
หรือจะชอบวิชาอุตสาหกรรม
เชิญเลือกทำตามถนัดอย่าผัดวัน

    เอาดวงใจเป็นทุนหนุนนำหน้า
เอาปัญญาเป็นแรงมุ่งแข่งขัน
เอาความเพียรเป็นยานประสานกัน
ผลจะบรรลุสู่ประตูชัย

    เงินและทองกองอยู่ประตูหน้า
คอยเปิดอ้ายิ้มรับไม่ขับไส
ทรัพย์ในดินสินในน้ำออกคล่ำไป
แหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอำนวยเอย