ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค

จาก วิกิซอร์ซ
Jump to navigation Jump to search

อะทาสิ เม อะกาสิ เม ญาติมิตตา สะขา จะ เม เปตานัง ทักขิณัง ทัชชา ปุพเพ กะตะมะนุสสะรัง นะ หิ รุณณัง วา โสโก วา ยา วัญญา ปะริเทวะนา นะ ตัง เปตานะมัตถายะ เอวัง ติฏฐันติ ญาตะโย อะยัญจะ โข ทักขิณา ทินนา สังฆัมหิ สุปะติฏฐิตา ทีฆะรัตตัง หิตายยัสสะ ฐานโส อุปะกัปปะติ โส ญาติธัมโม จะ อะยัง นิทัสสิโต เปตานะ ปูชา จะ กะตา อุฬารา พะลัญจะ ภิกขูนะมะนุปปะทินนัง ตุมเหหิ ปุญญัง ปะสุตัง อะนัปปะกันติ ฯ