ทิฎฐิสังยุตต์ - ทุติยเปยยาล - ๒๑. รูปีจอรูปีจอัตตาสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ทิฎฐิสังยุตต์ - ทุติยเปยยาล - ๒๑. รูปีจอรูปีจอัตตาสูตร

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]

๒๑. รูปีจอรูปีจอัตตาสูตร
ว่าด้วยอัตตาที่มีรูปและไม่มีรูป
[๔๕๒] พระนครสาวัตถี. อัตตาทั้งที่มีรูปทั้งที่ไม่มีรูป เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่

สลายไป ฯลฯ

ดูเพิ่ม[แก้ไข]