ทิฎฐิสังยุตต์ - ทุติยเปยยาล - ๒๒. เนวรูปีนารูปีอัตตาสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ทิฎฐิสังยุตต์ - ทุติยเปยยาล - ๒๒. เนวรูปีนารูปีอัตตาสูตร

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]

๒๒. เนวรูปีนารูปีอัตตาสูตร
[๔๕๓] ฯลฯ อัตตาที่มีรูปก็หามิได้ ไม่มีรูปก็หามิได้ เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมไม่

สลายไป ฯลฯ

ดูเพิ่ม[แก้ไข]