ธัมมปทัฏฐกถา

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ธัมมปทัฏฐกถา อรรถกถาขุททกนิกาย คาถาธรรมบท

ยมกวรรควรรณนา[แก้ไข]

ยมกวรรควรรณนา
จบ ยมกวรรควรรณนา

อัปปมาทวรรควรรณนา[แก้ไข]

อัปปมาทวรรควรรณนา
จบ อัปปมาทวรรควรรณนา

จิตตวรรควรรณนา[แก้ไข]

จิตตวรรควรรณนา
จบ จิตตวรรควรรณนา

ปุปผวรรควรรณนา[แก้ไข]

ปุปผวรรควรรณนา
จบ ปุปผวรรควรรณนา

พาลวรรควรรณนา[แก้ไข]

พาลวรรควรรณนา
จบ พาลวรรควรรณนา

บัณฑิตวรรควรรณนา[แก้ไข]

บัณฑิตวรรควรรณนา
จบ บัณฑิตวรรควรรณนา

อรหันตวรรควรรณนา[แก้ไข]

อรหันตวรรควรรณนา
จบ อรหันตวรรควรรณนา

สหัสสวรรควรรณนา[แก้ไข]

สหัสสวรรควรรณนา
จบ สหัสสวรรควรรณนา

ปาปวรรควรรณนา[แก้ไข]

ปาปวรรควรรณนา
จบ ปาปวรรควรรณนา

ทัณฑวรรควรรณนา[แก้ไข]

ทัณฑวรรควรรณนา
จบ ทัณฑวรรควรรณนา

ชราวรรควรรณนา[แก้ไข]

ชราวรรควรรณนา
จบ ชราวรรควรรณนา

อัตตวรรควรรณนา[แก้ไข]

อัตตวรรควรรณนา
จบ อัตตวรรควรรณนา

โลกวรรควรรณนา[แก้ไข]

โลกวรรควรรณนา
จบ โลกวรรควรรณนา

พุทธวรรควรรณนา[แก้ไข]

พุทธวรรควรรณนา
จบ พุทธวรรควรรณนา

สุขวรรควรรณนา[แก้ไข]

สุขวรรควรรณนา
จบ สุขวรรควรรณนา

ปิยวรรควรรณนา[แก้ไข]

ปิยวรรควรรณนา
จบ ปิยวรรควรรณนา

โกธวรรควรรณนา[แก้ไข]

โกธวรรควรรณนา
จบ โกธวรรควรรณนา

มลวรรควรรณนา[แก้ไข]

มลวรรควรรณนา
จบ มลวรรควรรณนา

ธัมมัฏฐวรรควรรณนา[แก้ไข]

ธัมมัฏฐวรรควรรณนา
จบ ธัมมัฏฐวรรควรรณนา

มรรควรรควรรณนา[แก้ไข]

มรรควรรควรรณนา
จบ มรรควรรควรรณนา

ปกิณณกวรรควรรณนา[แก้ไข]

ปกิณณกวรรควรรณนา
จบ ปกิณณกวรรควรรณนา

นิรยวรรควรรณนา[แก้ไข]

นิรยวรรควรรณนา
จบ นิรยวรรควรรณนา

นาควรรควรรณนา[แก้ไข]

นาควรรควรรณนา
จบ นาควรรควรรณนา

ตัณหาวรรควรรณนา[แก้ไข]

ตัณหาวรรควรรณนา
จบ ตัณหาวรรควรรณนา

ภิกขุวรรควรรณนา[แก้ไข]

ภิกขุวรรควรรณนา
จบ ภิกขุวรรควรรณนา

พราหมณวรรควรรณนา[แก้ไข]

พราหมณวรรควรรณนา
จบ พราหมณวรรควรรณนา

จบ ธัมมปทัฏฐกถา[แก้ไข]