นิทานโบรานคดี/แก้คำผิด

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แก้คำผิด

หน้า บันทัด คำผิด คำถูก
23 สุดท้าย รู รู้
34 3 ก็
43 17 ตรด ตรัด
49 15 เหน เห็น
92 สุดท้าย สมาธ สมาธิ
126 7 ผู ผู้
128 2 Musuem Museum
162 11 สมเดด สมเด็ด
174 12 ผู ผู้
207 17 พมพ์ พิมพ์
233 8 5 น 5 คน
233 10 จน จีน
237 10 ขน ขึ้น
264 สุดท้าย หทาน ทหาน
307 6 ขน ขึ้น
315 1 หนิง หนึ่ง
319 1 ประทบ ประทับ
326 สุดท้าย นก นึก
337 7 ขน ขึ้น
361 2 เมอ เมื่อ
369 9 บุด บุตร
374 5 Clacial piriod Glacial period
377 14 Civilisation Civilization
394 4 ไห้ ได้
403 16 Lassoxing Lassoitig
416 7 ผู ผู้
460 15 Lassoo Lasso
478 20 ของ สอง