บทสวดบูชาพระอุปคุต

จาก วิกิซอร์ซ

บทสวดบูชาพระอุปคุต

อุปะคุตโต จะ มะหาเถโร สัมพุทเธนะวิยากะโต มารัญ จะ มาระพะลัญ จะ โสอิทานิมะหาเถโร นะมัสสิตตะวา ปะติฏฐิโต อะหังวันทามิ อิทาเนวะ อุปะคุตตัง จะ มหาเถรัง ยัง ยัง อุปัททะวัง ชาตัง อะเสสะโต มะหาลาภัง ภะวันตุเม

กลับหน้าหลัก