บันทึกเกี่ยวกับรัฐประหาร 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เป็นบันทึกของผู้ใกล้ชิด จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้กระทำการรัฐประหารในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ที่ปรากฏอยู่ในในหนังสือประวัติและผลงานของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้

ความว่า

"ในเวลาที่ทำรัฐประหารในวันที่ 16 กันยายน 2500 นั้น มิได้มีการแก้ไขรูปแบบการปกครองบ้านเมืองใหม่ คงปล่อยให้ดำเนินการไปตามแบบเดิมกล่าวคือ ยังคงมีรัฐสภา มีพรรคการเมือง ให้เสรีภาพหนังสือพิมพ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้อย่างเต็มที่และกว้างขวาง มีสหพันธ์และสหบาลกรรมกรที่ชอบหยุดงานและสไตรก์เมื่อไม่พอใจนายจ้างเหล่านี้เป็นต้น..."

"...ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลได้พยายามรักษาสถานการณ์เป็นอย่างดีที่สุดแล้ว ก็ไม่อาจสำเร็จได้ ทั้งนี้เพราะกลไกต่าง ๆ ไม่ดีนั่นเอง ที่ร้ายที่สุดก็คือผู้แทนราษฎรทั้งหลายพยายามแย่งกันเป็นรัฐมนตรีและข้าราชการการเมือง โดยขู่รัฐบาลว่าถ้าไม่แต่งตั้งแล้วก็จะถอนตัวออกจากพรรคสนับสนุนรัฐบาลพากันไปตั้งพรรคฝ่ายค้านขึ้นใหม่อีก"