ประชาธิปไตยของชาวบ้าน/สิ่งกีดขวาง

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ผู้รวบรวม. ประชาธิปไตยของชาวบ้าน. กรุงเทพฯ : พิฆเณศ, ธันวาคม 2516. 240 หน้า. (ราคาหน้าปก 10 บาท)

ที่อยู่สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์พิฆเณศ 99-97 แพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 222850, 229369

สิ่งกีดขวาง[แก้ไข]

ร. พันหก

การปฏิบัติประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์สุขของคนทุกคนในสังคมนั้น ถ้าทำได้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่การที่คนไทยจะประสบผลสำเร็จในเรื่องนี้ จะต้องขจัดสิ่งกีดขวางออกไปให้หมด สิ่งกีดขวางทางความรู้สึกที่มีมานานแล้ว น่าจะเป็นยศฐาบรรดาศักดิ์ของคนที่ยังเหลืออยู่ เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องน่าพิจารณาเป็นอย่างมาก

ในทางทหารนั้นไม่น่าจะกล่าวถึง เพราะจะเป็นทหารของการปกครองแบบไหนก็ตาม ทหารก็ยังคงเป็นทหารที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการเมืองและเรื่องของประชาชนมากนัก มีหน้าที่ปกป้องความปลอดภัยที่จะรุกรานประเทศ ฉะนั้นจึงเหลือแต่ยศฐาบรรดาศักดิ์อย่างอื่น สำหรับคนที่จะเกี่ยวข้องกับประชาชนเท่านั้น ที่สามารถแยกคนราชการออกไปจากประชาชนอย่างห่างไกล และไม่มีวันที่จะเข้าไปใกล้ชิดกันได้ แม้แต่ภาษาพูดยังฟังไม่เหมือนกัน

ยศฐาบรรดาศักดิ์หรือศักดินาความเป็นเจ้าขุนมูลนายนั้น อาจมีความจำเป็นของการปกครองในสมัยอดีตกาลเป็นอย่างมาก เพราะในสมัยนั้นใช้วิธีเอาความฉลาดปกครองความโง่ ในปัจจุบัน มิได้เป็นเช่นนั้น ทุกคนได้รับการปรับปรุงให้ฉลาด ให้ร่วมมีสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ทัดเทียมกัน มติ, การตกลงใจ หรือความพอใจนั้น มาจากคนส่วนใหญ่ตามวิธีที่กำหนดไว้ ฉะนั้นแทนที่จะต้องอาศัยยศฐาบรรดาศักดิ์ สิ่งเหล่านี้กลับเป็นเครื่องกีดขวางที่เหนียวแน่นมาก มิให้คนทั่วไปรู้สึกว่า ต่างมีอะไรทัดเทียมกันในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบ

เมื่อไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยยศฐาบรรดาศักดิ์เป็นเครื่องมือให้ความฉลาดปกครองความโง่อีกต่อไปแล้ว ทั้ง ๆ ที่ก็มองเห็นว่ากลับเป็นอุปสรรคกีดขวางประชาธิปไตย ทำไมจึงจะต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่อีกต่อไป ยศฐาบรรดาศักดิ์นั้นอยู่ที่การแต่งตั้งซึ่งใครมีอำนาจก็สามารถทำได้ แต่ความดีที่คนราชการทำอันเป็นที่ยอมรับกันในหมู่ประชาชนนั้นเกิดขึ้นได้เองเหมือนการแต่งตั้งอันศักดิ์สิทธิ์ มีค่า มีความหมายตรึงตราใจ ใครทำเลว คนทั้งปวงก็ลงโทษสาปแช่ง ทุกอย่างเป็นไปตามความจริงที่ปรากฏ ไม่มีอคติหรือบันดาลด้วยอำนาจ

ถ้าไทยเราจะปฏิวัติประชาธิปไตยกันอย่างมีความหมายแท้จริงแล้ว ก่อนอื่นจะต้องเข้าใจให้ได้ว่าคนราชการคือ ผู้รับใช้ประชาชน กินเงินภาษีอาการของประชาชน ไม่มียศฐาบรรดาศักดิ์อะไรเป็นพิเศษเหนือไปกว่าประชาชน การพิสูจน์ความจริงใจในเรื่องนี้อาจจะเป็นความจำเป็นอย่างสูงสุด สำหรับประชาธิปไตยในยุคใหม่ที่ต้องการรุดหน้าไป โดยไม่ต้องการให้เผด็จการนายเหนือหัวมาแย่งชิงกลับไปอีก