ประชุมกฎหมายประจำศก

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เล่ม
(พิมพ์ครั้งแรก)
เนื้อหา

เล่ม 1
(พ.ศ. 2478)
กฎหมายตราสามดวง (ตอน 1)

เล่ม 2
(พ.ศ. 2478)
กฎหมายตราสามดวง (ตอน 2)

เล่ม 3
(พ.ศ. 2478)
กฎหมายตราสามดวง (ตอน 3)
กฎหมายอื่น ๆ ในรัชกาลที่ 1

เล่ม 4
(พ.ศ. 2478)
กฎหมายในรัชกาลที่ 2–3 ช่วง จ.ศ. 1172 (พ.ศ. 2353) – จ.ศ. 1205 (2386)
รวบรวมกฎหมายและกฎเกี่ยวกับการราชทัณฑ์

เล่ม 5
(พ.ศ. 2478)
กฎหมายในรัชกาลที่ 4 ช่วง จ.ศ. 1213 (พ.ศ. 2394) – จ.ศ. 1219 (2400)
รวมกฎกระทรวงยุติธรรมเก่าใหม่

เล่ม 6
(พ.ศ. 2478)
กฎหมายในรัชกาลที่ 3–4 ช่วง จ.ศ. 1200 (พ.ศ. 2381) – จ.ศ. 1224 (2405)

เล่ม 7
(พ.ศ. 2478)
กฎหมายในรัชกาลที่ 4 ช่วง จ.ศ. 1225 (พ.ศ. 2406) – จ.ศ. 1229 (2410)
กฎหมายในรัชกาลที่ 4 ซึ่งไม่อาจระบุวันเดือนปี

เล่ม 8
(พ.ศ. 2478)
กฎหมายในรัชกาลที่ 4–5 ช่วง จ.ศ. 1230 (ร.ศ. 87, พ.ศ. 2411) – จ.ศ. 1236 (ร.ศ. 93, พ.ศ. 2417)

เล่ม 9
(พ.ศ. 2478)
กฎหมายในรัชกาลที่ 5 ช่วง จ.ศ. 1237 (ร.ศ. 94, พ.ศ. 2418) – จ.ศ. 1239 (ร.ศ. 96, พ.ศ. 2420)

เล่ม 10
(พ.ศ. 2478)
กฎหมายในรัชกาลที่ 5 ช่วง จ.ศ. 1240 (ร.ศ. 97, พ.ศ. 2421) – จ.ศ. 1247 (ร.ศ. 104, พ.ศ. 2428)

เล่ม 11
(พ.ศ. 2478)
กฎหมายในรัชกาลที่ 5 ช่วง จ.ศ. 1248 (ร.ศ. 105, พ.ศ. 2429) – จ.ศ. 1250 (ร.ศ. 107, พ.ศ. 2431)

เล่ม 12
(พ.ศ. 2478)
กฎหมายในรัชกาลที่ 5 ช่วง ร.ศ. 108 (พ.ศ. 2432) – ร.ศ. 109 (พ.ศ. 2433)

เล่ม 13
(พ.ศ. 2478)
กฎหมายในรัชกาลที่ 5 ช่วง ร.ศ. 110 (พ.ศ. 2434) – ร.ศ. 111 (พ.ศ. 2435)

เล่ม 14
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 5 ช่วง ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) – ร.ศ. 113 (พ.ศ. 2437)

เล่ม 15
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 5 ช่วง ร.ศ. 114 (พ.ศ. 2438) – ร.ศ. 115 (พ.ศ. 2439)

เล่ม 16
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 5 ช่วง ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) – ร.ศ. 117 (พ.ศ. 2441)

เล่ม 17
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 5 ช่วง ร.ศ. 118 (พ.ศ. 2442) – ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443)

เล่ม 18
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 5 ช่วง ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444) – ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445)

เล่ม 19
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 5 ช่วง ร.ศ. 122 (พ.ศ. 2446) – ร.ศ. 123 (พ.ศ. 2447)

เล่ม 20
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 5 ช่วง ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448)

เล่ม 21
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 5 ช่วง ร.ศ. 125 (พ.ศ. 2449) – ร.ศ. 126 (พ.ศ. 2450)

เล่ม 22
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 5 ช่วง ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451)

เล่ม 23
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 5 ช่วง ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452) – ร.ศ. 129 (พ.ศ. 2453)

เล่ม 24
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 6 ช่วง ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454)

เล่ม 25
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 6 ช่วง ร.ศ. 131 (พ.ศ. 2455)

เล่ม 26
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 6 ช่วง พ.ศ. 2456

เล่ม 27
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 6 ช่วง พ.ศ. 2457

เล่ม 28
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 6 ช่วง พ.ศ. 2458

เล่ม 29
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 6 ช่วง พ.ศ. 2459

เล่ม 30
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 6 ช่วง พ.ศ. 2460

เล่ม 31
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 6 ช่วง พ.ศ. 2461

เล่ม 32
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 6 ช่วง พ.ศ. 2462

เล่ม 33
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 6 ช่วง พ.ศ. 2463

เล่ม 34
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 6 ช่วง พ.ศ. 2464

เล่ม 35
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 6 ช่วง พ.ศ. 2465

เล่ม 36
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 6 ช่วง พ.ศ. 2466

เล่ม 37
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 6 ช่วง พ.ศ. 2467

เล่ม 38
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 6 ช่วง พ.ศ. 2468

เล่ม 39
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 7 ช่วง พ.ศ. 2469

เล่ม 40
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 7 ช่วง พ.ศ. 2470

เล่ม 41
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 7 ช่วง พ.ศ. 2471

เล่ม 42
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 7 ช่วง พ.ศ. 2472

เล่ม 43
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 7 ช่วง พ.ศ. 2473

เล่ม 44
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 7 ช่วง พ.ศ. 2474

เล่ม 45
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 7 ช่วง พ.ศ. 2475

เล่ม 46
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 7 ช่วง พ.ศ. 2476

เล่ม 47
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 7 ช่วง พ.ศ. 2477

เล่ม 48
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 7 ช่วง พ.ศ. 2478

เล่ม 49
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 7 ช่วง พ.ศ. 2479

เล่ม 50
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 7 ช่วง พ.ศ. 2480

เล่ม 51
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 7 ช่วง พ.ศ. 2481

เล่ม 52
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 7 ช่วง พ.ศ. 2482

เล่ม 53
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 7 ช่วง พ.ศ. 2483

เล่ม 54
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 7 ช่วง พ.ศ. 2484

เล่ม 55
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 8 ช่วง พ.ศ. 2485

เล่ม 56
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 8 ช่วง พ.ศ. 2486

เล่ม 57
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 8 ช่วง พ.ศ. 2487

เล่ม 58
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 8 ช่วง พ.ศ. 2488

เล่ม 59
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 8 ช่วง พ.ศ. 2489

เล่ม 60
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 9 ช่วง พ.ศ. 2490

เล่ม 61
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 9 ช่วง พ.ศ. 2491

เล่ม 62
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 9 ช่วง พ.ศ. 2492

เล่ม 63
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 9 ช่วง พ.ศ. 2493

เล่ม 64
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 9 ช่วง พ.ศ. 2494

เล่ม 65
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 9 ช่วง พ.ศ. 2495

เล่ม 66
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 9 ช่วง พ.ศ. 2496

เล่ม 67
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 9 ช่วง พ.ศ. 2497

เล่ม 68
(พ.ศ. 24xx)
กฎหมายในรัชกาลที่ 9 ช่วง พ.ศ. 2498

เล่ม 69
(พ.ศ. 2479)
กฎหมายในรัชกาลที่ 9 ช่วง พ.ศ. 2499

เล่ม 70
(พ.ศ. 2479)
สารบัญค้นกฏหมายไทย

เล่มเพิ่มเติม
(พ.ศ. 2479)
รวมสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างสยามกับนานาประเทศสมัยแรก