ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๘๑

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กรมศิลปากร

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๘๑

จดหมายเหตุ
เรื่อง
การจลาจลเมื่อปลายแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
หลวงจินดาสหกิจ (ละม้าย ธนะศิริ) แปลธนาคารแห่งประเทศไทย
พิมพ์เป็น อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
ม.ร.ว. ทองเถา ทองแถม
ณ เมรุวัดมกุฏกษัติยาราม
วันที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๐

  • พิมพ์ครั้งแรก ในวารสารศิลปากร ปีที่ ๗ เล่ม ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ พ.ศ. ๒๔๙๖
  • พิมพ์ครั้งที่สอง ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว. ทองเถา ทองแถม พ.ศ. ๒๕๑๐ (๑,๕๐๐ เล่ม)

สารบัญเนื้อหา[แก้ไข]