ประมวลกฎหมายอาญาไทย (ฉบับปรับปรุงเป็นปัจจุบัน)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
< ประมวลกฎหมายอาญาไทย ประมวลกฎหมายอาญาไทย (ฉบับปรับปรุงเป็นปัจจุบัน)
โดย: รัฐสภาไทย
ประมวลกฎหมายอาญาไทย (ฉบับปรับปรุงเป็นปัจจุบัน) เป็นฉบับที่มีการปรับปรุงตัวบทให้เป็นปัจจุบันตามการแก้ไขเพิ่มเติมที่มีมาเป็นระยะ ๆ โดยเป็นไปตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หากประสงค์จะดูฉบับที่ประกาศใช้ครั้งแรกตามประวัติศาสตร์ ดู ประมวลกฎหมายอาญาไทย (ฉบับประกาศใช้ครั้งแรก)


Garuda Emblem of Thailand (Monochrome 2).svg
ประมวลกฎหมายอาญา
_______________


ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป[แก้ไข]

ภาค ๒ ความผิด[แก้ไข]

ภาค ๓ ลหุโทษ[แก้ไข]