ผู้ชนะ (บทอาขยาน)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เมื่อทำการ สิ่งใด ด้วยใจรัก

ถึงงานหนัก ก็เบาลง แล้วครึ่งหนึ่ง

ด้วยใจรัก เป็นแรง ที่เร้ารึง 

ให้มุ่งมั่น ฝันถึง ซึ่งปลายทาง

เมื่อทำการ สิ่งใด ใจบากบั่น

ไม่ไหวหวั่น อุปสรรค์ เป็นขวากขวาง

ถึงเหนื่อยยาก พากเพียร ไม่ละวาง 

งานทุกอย่าง เสร็จเพราะ กล้าพยายาม

เมื่อทำการ สิ่งใด ใจจดจ่อ    

คอยเติมต่อ ตั้งจิต ไม่คิดขาม

ทำด้วยใจ เป็นชีวิต คอยติดตาม

บังเกิดผล งอกงาม ตามต้องการ

เมื่อทำการ สิ่งใด ใคร่ควรคิด

เห็นถูกผิด แก้ไข ให้พ้นผ่าน

ใช้สมอง ตรองตริ คิดพิจารณ์ 

ปรากฏงาน ก้าวไกล ไม่ลำเค็ญ

ความสำเร็จ จะว่าใกล้ ก็ใช่ที่

จะว่าไกล ฤาก็มี อยู่ให้เห็น

ถ้าจริงจัง ตั้งใจ ไม่ยากเย็น    

และจะเป็น ผู้ชนะ ตลอดกาล


PD-icon.svg งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ เพราะการคุ้มครองลิขสิทธิ์หมดอายุลงแล้ว ตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งว่า

"มาตรา ๑๙

  "ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย

  "ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย

  "ถ้าผู้สร้างสรรค์ หรือผู้สร้างสรรค์ร่วม ทุกคนถึงแก่ความตาย ก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

  "ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

"มาตรา ๒๐

  "งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น โดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝง หรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

  "ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม"

Flag of Thailand.svg