ผู้ประกอบด้วยธรรม ๗ ประการ ควรคบเป็นมิตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๗ ประการควรเสพ ควรคบเป็นมิตร ควรเข้าไปนั่งใกล้ แม้ถูกขับไล่
ธรรม ๗ ประการเป็นไฉน คือ

  • ภิกษุเป็นที่รักใคร่พอใจ ๑
  • เป็นที่เคารพ ๑
  • เป็นผู้ควรสรรเสริญ ๑
  • เป็นผู้ฉลาดพูด ๑
  • เป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำ ๑
  • พูดถ้อยคำลึกซึ้ง ๑
  • ไม่ชักนำในทางที่ไม่ดี ๑

อ้างอิง[แก้ไข]