พงศาวดารกรุงธนบุรี

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พงศาวดารกรุงธนบุรี มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร หมายเหตุ
1 แบบเรียนพงษาวดาร กรมราชบัณฑิต: พระราชพงษาวดารกรุงธนบุรี แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาที่ 4 (พระเจ้าตากสิน) จุลศักราช 1128 ถึง 1144. (2455). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทย.
2 "พระราชประวัติบางตอนของสมเด็ดพระเจ้ากรุงธนบุรี (จากฉบับสมุดไทย)". (2487). ใน เรื่องของสมเด็ดพระเจ้ากรุงธนบุรี (น. 17–37). พระนคร: โรงพิมพ์พระจันท. [เจ้าภาพพิมพ์เปนที่ระลึกไนงานศพนายสวาสดิ์ สรีสกลไกรนุชิต ภัทรนาวิก (พระยาสรีสกลไกรนุชิต) นะวัดไตรมิตร์วิทยาราม วันที่ 10 ตุลาคม 2487]. ชื่ออื่นว่า พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับปลีก หมายเลข 2/ก101
3 "พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)". (2480). ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 65 (น. 1–96). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดลิเมล์. [พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ โปรดให้พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพนายพันเอก พระยาสิริจุลเสวก (พัว จุลเสวก) ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480].
4 พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีสังเขป. (2516). กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์. (พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพนายวิรุฬห์ บุณยรัตพันธุ์ ณ เมรุวัดระฆังโฆสิตาราม ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ วันที่ 27 ตุลาคม 2516). ชื่ออื่นว่า พระราชพงศาวดารย่อในหอพระราชพงศานุสร
5 พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัดถเลขา ภาค 3. (2455). กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. [สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช พิมพ์ขึ้นเปนส่วนพระกุศลทานมัยในงานพระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ (ชั้น ๓) กรมหลวงวรเสฐสุดา พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร กรมขุนพิจิตรเจษฎจันทร์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล กรมขุนสวรรคโลกย์ลักษณวดี].
6 พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัดถเลขา เล่ม 2. (2457). (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย สพานยศเส.
7 "ระหว่างจลาจล". (2507). ใน พระราชพงศาวดารกรุงสยาม จากต้นฉบับที่เป็นสมบัติของบริติชมิวเซียม กรุงลอนดอน (น. 639–743). กรุงเทพฯ: ก้าวหน้า.
8 หนังสือพระราชพงษาวดาร เล่ม 3 สำหรับประโยค 3 ทุกชั้น. (2444). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิศาลบรรณนิติ์. (พิมพ์โดยรับสั่งพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ อธิบดีกรมศึกษาธิการ).

แหล่งข้อมูลภายนอก[แก้ไข]

  • พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาที่ 4 (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ฉบับหมอบรัดเล. (2551). (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: โฆษิต. ISBN 9789743570902.
  • "ระหว่างจลาจล" และ "แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช". (2558). ใน สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชุตพน, พระราชพงศาวดาร ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน ตรวจสอบชำระจากเอกสารตัวเขียน (น. 359–502). กรุงเทพฯ: มูลนิธิ "ทุนพระพุทธยอดฟ้า" ในพระบรมราชูปถัมภ์. ISBN 9786169235101.