พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - เทวตาสังยุต - อันธวรรค - ๖. อัพภาหตสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - เทวตาสังยุตต์ - อันธวรรค - ๖. อัพภาหตสูตร

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]

อัพภาหตสูตรที่ ๖
ว่าด้วยเทวตาปัญหา ๔ ข้อ
[๑๘๘] เทวดาทูลถามว่า

โลกอันอะไรหนอกำจัดแล้ว อันอะไรหนอล้อมไว้แล้ว อันลูกศรคือ

อะไรเสียบแล้ว อันอะไรเผาแล้วในกาลทุกเมื่อ ฯ

[๑๘๙] พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า

โลกอันมฤตยูกำจัดแล้ว อันชราล้อมไว้แล้ว อันลูกศรคือ ตัณหาเสียบ

แล้ว อันความอยากเผาให้ร้อนแล้วในกาลทุกเมื่อ ฯ

ดูเพิ่ม[แก้ไข]