พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - เทวตาสังยุต - นันทนวรรค - ๕. สกมานสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - เทวตาสังยุตต์ - นันทนวรรค - ๕. สกมานสูตร

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]

สกมานสูตรที่ ๕
เหตุการเดียวแต่ความรู้สึกต่างกัน
[๓๒] (เทวดากล่าวว่า)

เมื่อนกทั้งหลายพักร้อน ในเวลาตะวันเที่ยง ป่าใหญ่ ประหนึ่งว่า

ครวญคราง ความครวญครางของป่านั้นเป็นภัยปรากฏแก่ข้าพเจ้า ฯ

[๓๓] (พระผู้มีพระภาคตรัสว่า)

เมื่อนกทั้งหลายพักร้อน ในเวลาตะวันเที่ยง ป่าใหญ่ ประหนึ่งว่า

ครวญคราง นั้นเป็นความยินดีปรากฏแก่เรา ฯ

ดูเพิ่ม[แก้ไข]