พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - ราธสังยุตต์ - อายาจนวรรค - ๑๐. วยธัมมสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - ราธสังยุตต์ - อายาจนวรรค - ๑๐. วยธัมมสูตร

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]

๑๐. วยธัมมสูตร
[๓๙๘] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นวยธรรม ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๐.

ดูเพิ่ม[แก้ไข]