พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - ราธสังยุตต์ - อายาจนวรรค - ๒. มารธัมมสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - ราธสังยุตต์ - อายาจนวรรค - ๒. มารธัมมสูตร

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]

๒. มารธัมมสูตร
ว่าด้วยการละความพอใจในมารธรรม
[๓๙๐] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นมารธรรม เธอพึงละความพอใจ ความกำหนัด ความ

กำหนัดด้วยสามารถความพอใจในสิ่งนั้นเสีย.

จบ สูตรที่ ๒.

ดูเพิ่ม[แก้ไข]