พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - ราธสังยุตต์ - อายาจนวรรค - ๔. อนิจจธัมมสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - ราธสังยุตต์ - อายาจนวรรค - ๔. อนิจจธัมมสูตร

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]

๔. อนิจจธัมมสูตร
[๓๙๒] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นอนิจจธรรม ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๔.

ดูเพิ่ม[แก้ไข]