พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - ราธสังยุตต์ - อายาจนวรรค - ๙. ขยธัมมสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - ราธสังยุตต์ - อายาจนวรรค - ๙. ขยธัมมสูตร

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]

๙. ขยธัมมสูตร
[๓๙๗] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นขยธรรม ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๙.

ดูเพิ่ม[แก้ไข]