พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - ราธสังยุตต์ - อุปนิสินนวรรค - ๕. ทุกขสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - ราธสังยุตต์ - อุปนิสินนวรรค - ๕. ทุกขสูตร

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]

๕. ทุกขสูตร
[๔๐๙] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นทุกข์ ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๕.

ดูเพิ่ม[แก้ไข]