พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - ราธสังยุตต์ - อุปนิสินนวรรค - ๗. อนัตตาสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - ราธสังยุตต์ - อุปนิสินนวรรค - ๗. อนัตตาสูตร

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]

๗. อนัตตาสูตร
[๔๑๑] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นอนัตตา ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๗.

ดูเพิ่ม[แก้ไข]