พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับพิมพ์ ๙๑ เล่ม ของมหามกุฏราชวิทยาลัย

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำนำ โดย มหามกุฏราชวิทยาลัย ปีพุทธศักราช ๒๕๒๗