ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิซอร์ซ:วิกิซอร์ซคืออะไร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
"มุมมองที่เป็นกลาง" เป็นนโยบายหลักที่ถือปฏิบัติกันในโครงการส่วนใหญ่ของมูลนิธิวิกิมีเดีย
 
สำหรับวิกิซอร์ซ มุมมองที่เป็นกลาง หมายถึง การนำงานต้นฉบับมาลงและระบุที่มาที่มาอย่างถูกต้องแม่นยำ โดยปราศจากการเน้นย้ำหรือนำมาลงเฉพาะข้อความส่วนใดตามความต้องการของตามใจผู้ใช้วิกิซอร์ซ แต่ตัวงานต้นฉบับนั้น เนื้อหาจะเป็นกลางหรือไม่ ไม่ใช่ประเด็น
 
นอกจากนี้ [[วิกิซอร์ซ:คำอธิบายประกอบ|คำอธิบายประกอบ]]งานนั้น ก็ต้องเขียนอย่างเป็นกลาง
13,624

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์